Pożyczka na weksel - jak to działa?

Weź pożyczkę
Pożyczka na weksel - jak to działa?

Szacuje się, że prawie 80% naszych dorosłych rodaków, korzysta z różnego rodzaju kredytów i pożyczek oferowanych przez banki, parabanki i wszelkiego rodzaju instytucje świadczące usługi finansowe. Łączna wartość wszystkich zobowiązań wynosi prawie 600mld zł, rosnąc każdego roku średnio o 5%.

Pożyczamy pieniądze na kupno mieszkania (pożyczka hipoteczna), zakup dóbr konsumpcyjnych a nawet wakacje. Najrzetelniej spłacamy kredyty hipoteczne, zaległości z tego tytułu z roku na rok stają się coraz mniejsze. Jednak kredyty gotówkowe w banku czy pożyczki pozabankowe na raty nie wyczerpują wszystkich modeli pożyczek, pozostają jeszcze pożyczki całkowicie prywatne.

Na czym polega pożyczka na weksel?

Pożyczka na weksel to produkt finansowy będący przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy osobami prywatnymi. Oznacza to, że tego rodzaju pożyczki może udzielić praktycznie każdy. Jako usługa finansowa reguluje przepływ gotówki pomiędzy pożyczkodawcą – inwestorem a pożyczkobiorcą. Inwestorzy traktując swoją działalność jako przedsięwzięcie gospodarcze ogłaszają się często w serwisach czy forach internetowych poszukując w ten sposób klientów.

To oni wyłącznie decydują, komu pożyczą pieniądze i w jakiej wysokości, co oznacza, że pożyczka na weksel jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które z różnych powodów nie otrzymają kredytu z banku, nie dostaną również zadowalającej warunkami chwilówki. Pożyczka prywatna na weksel to produkt dla osób zadłużonych, z toczącym się procesem windykacyjnym czy negatywnym wpisem w BIG i BIK. 

Co to jest weksel? 

Pojęcie weksla definiuje prawo wekslowe, czyli zbiór przepisów zawartych w ustawie z roku 1936. Prawo to obowiązuje do dzisiaj i co niezwykłe dla polskiego prawodawstwa uchwalono do niego, na przestrzeni lat, zaledwie 4 ustawy zmieniające jego treść. Zgodnie z prawem wekslowym weksle to papier wartościowy, który może spełniać kilka funkcji: 

 •  kredytową
 •  obiegową
 •  refinansową
 •  gwarancyjną i płatniczą

Pożyczka na umowę cywilno prawną i weksel definiuje dwie strony umowy: 

 • trasanta, czyli osobę wystawiającą weksel 
 • trasata, czyli osobę spłacającą pożyczkę  
 • remitenta, czyli odbiorcę weksla 

Rodzaje wekslów 

Prawo wekslowe rozróżnia:

 • weksel własny, czyli papier wartościowy spisany dokładnie na warunkach określonych przez ustawodawcę i zawierający bezwarunkową deklarację jego wystawcy do zwrotu określonej wekslem kwoty pieniędzy, w dokumencie zawarta jest data, miejsce, wartość i czas zwrotu remitentowi
 • weksel trasowany, to dokument również precyzyjnie zgodny z zasadami zawartymi w prawie wekslowym, zawierający polecenie spisane przez trasanta, skierowane do trasata, bezwarunkowego zapłacenia ustalonej sumy środków, w oznaczonym miejscu i czasie, dokument ten nabywa pełnię praw w momencie jego przyjęcia i zaakceptowania poprzez złożenie na nim podpisu przez trasata przyjmującego na siebie zobowiązanie spisane w wekslu

Jak wygląda weksel?

Każdy weksel musi zawierać następujące informacje: 

 • tytuł dokumentu: weksel – nazywający tego rodzaju dokument
 • datę i miejsce wystawienia weksla
 • datę i miejsce spłaty pożyczki
 • informację o zaakceptowaniu kwoty pożyczki
 • dane osobowe trasata – osoby, która pobiera pożyczkę i musi ją spłacić
 • dane osobowe pożyczkodawcy, a więc osoby, która otrzyma spłatę pożyczki
 • podpis osoby pobierającej pożyczkę

Formularz weksla zawiera pewną pułapkę, o które zawsze warto pamiętać. Weksel zachowuje ważność nawet wtedy, gdy w jego treści nie została wpisana kwota pożyczki. Często formularz weksla tylko towarzyszy właściwej umowie i pożyczkobiorca może nie przywiązywać wagi do tego wymogu. Nieuczciwy pożyczkodawca mógłby wpisać w przyszłości inną, niż strony się umówiły, kwotę przy zachowaniu ważności dokumentu. Takie postępowanie jest jawnym oszustwem, ale stosunkowo często spotykanym. Dlatego wypełniając dokumenty pożyczki należy robić to bez emocji, pamiętając o wszystkich szczegółach. 

Pożyczka na umowę cywilno prawną i weksel

Pożyczka prywatna na weksel wymaga sporządzenia umowy cywilnoprawnej. W umowie należy zawrzeć jak najwięcej informacji precyzujących zasady pożyczki. Na wekslu nie zawsze jest miejsce na szczegóły. Umowa cywilno prawna i weksel czy też umowa wekslowa informuje o kwocie pożyczki, precyzuje czas zwrotu, określa sposób postępowania w przypadku, gdy trasat nie chce lub nie może zwrócić pożyczonej kwoty.

Umowa cywilno prawna powinna zostać sporządzona zawsze, gdy strony decydują się na podpisanie weksla in blanco. W takim przypadku w umowie musi znaleźć się informacja o kwocie i wszelkich okolicznościach warunkujących ważność weksla. Umowa będzie tu jedynym zabezpieczeniem dłużnika przed nadużyciami inwestora. 

Czy pożyczka na weksel jest bezpieczna? 

W większości wypadków po pożyczkę na weksel sięga się wówczas, gdy wyczerpało się wszelkie inne możliwości, dlatego trudno tu przekonywać kogokolwiek o bezpieczeństwie tego rodzaju czynności.  Jedyne co można doradzić przyszłemu dłużnikowi to dołożenie jak największej staranności przy typowaniu inwestora i sporządzaniu umowy oraz weksla. Naprawdę warto stracić trochę czasu na znalezienie inwestora, który traktuje swoją działalność jak przedsiębiorstwo i oczekuje wyłącznie biznesowej wymiany usług. 

4.6/5 - (22 votes)

One Comment

 1. Proszę o informację w sprawie pożyczki 500 zlotych przydochodach stalych

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *