Eurocent

Pożyczki online na raty to jeden z najpopularniejszych produktów branży kredytowej, który cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów. Branża kredytowa to wciąż rozwijająca się dziedzina handlowa charakteryzująca się dużą konkurencyjnością wśród instytucji posiadających w swojej ofercie pożyczki online na raty.

Pożyczki online na raty – charakterystyka usługi

Pożyczki online na raty to produkty charakteryzujące się bardziej przystępnymi warunkami kredytowymi w stosunku do długoterminowych kredytów bankowych. Dodatkowym atutem korzystania ze zdalnej formy usług finansowych jest przede wszystkim szybkość realizowanej transakcji. Pożyczki online na raty to konkurencyjne produkty, które różnią się pod względem warunków kredytowania. Do najważniejszych czynników różnicujących pożyczki online na raty zaliczają się:

  • wysokość pożyczki – wartość zadłużenia zależna jest od maksymalnego limitu pożyczki online na raty. Przeciętna kwota, z której mogą skorzystać klienci, waha się od kilkuset złotych nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
  • okres kredytowania – to możliwie najdłuższy okres spłacania pożyczki online na raty. Zwykle klienci mogą zdecydować się na spłatę pożyczki w kilka lub kilkadziesiąt miesięcy. Od okresu kredytowania zależy wysokość rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania.
  • ilość rat – to elastyczny parametr, którym charakteryzują się pożyczki online na raty. Klient indywidualnie decyduje o ilości rat spłacanego zobowiązania finansowego. Im mniejszą ilość rat wybierze klient, tym mniejszy będzie koszt całkowity pożyczki.
  • rzeczywista roczna stopa oprocentowania – wpływa na koszt całkowity kredytu. Stanowi najistotniejszy czynnik decydujący o atrakcyjności oferty dotyczącej pożyczki online na raty.
  • koszt udzielenia pożyczki – to tzw. opłaty manipulacyjne wynikające z przyznania pożyczki. Ich wartość zazwyczaj zależy od wysokości zobowiązania finansowego.
  • weryfikacja danych – to sposób uwierzytelnienia danych personalnych osoby ubiegającej się o pożyczkę. Do weryfikacji danych klienta zazwyczaj wymagane jest posiadanie telefonu kontaktowego oraz aktualnego dowodu osobistego.
  • promocje – to uatrakcyjnienie oferty w celu zwiększenia zainteresowania produktem, m.in. zwolnienie z opłaty manipulacyjnej, promocyjna stopa procentowa, niewymaganie zaświadczeń o zarobkach itp.

Pożyczki online na raty to coraz atrakcyjniejszy produkt finansowy, na co wpływa szybkość zawieranej transakcji oraz minimum wymaganych formalności. Dodatkowym atutem korzystnym dla klientów jest stale rosnąca oferta konkurencyjnych instytucji finansowych, które wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, proponują coraz korzystniejsze warunki uzyskania pożyczki online na raty.

Zalety i wady pożyczki online na raty

Szybkość transakcji oraz minimum formalności to niepodważalne zalety faworyzujące pożyczki online na raty. Dodatkową ich zaletą jest możliwość porównania przez klienta oferowanych usług przez konkurencyjne instytucje finansowe. Metoda online poza porównaniem ofert umożliwia zapoznanie się z rankingami i zestawieniami usług instytucji finansowych oferujących pożyczki online na raty. Metodą porównania klient może indywidualnie określić, która oferta jest dla niego najkorzystniejsza pod względem m.in. rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania, terminu kredytowania lub kwoty maksymalnej udzielanej pożyczki online na raty.

Dodatkowym atutem usługi finansowej online jest możliwość kontaktu zdalnego z instytucją finansową w celu ustalenia formalności lub wyjaśnienia szczegółów oferty. Dodatkową funkcjonalnością pożyczki online na raty jest możliwość jej wcześniejszej spłaty. Nie jest to stały parametr umowy instytucji finansowych udzielających pożyczki, jednak coraz częściej występuje jako zaleta wpływająca na elastyczność spłacania zobowiązania finansowego. Wśród wad zaciągania zobowiązania finansowego w formie pożyczki online na raty, wymienić należy brak możliwości pertraktacji warunków umowy, co jest praktykowaną metodą w punktach stacjonarnych. Dodatkowym negatywnym czynnikiem jest konieczność, przesłania danych (m.in. dane osobowe, numer telefonu kontaktowego) drogą online, co zawsze wiąże się z ryzykiem przechwycenia danych przez osoby niepożądane.

Pożyczki online na raty – opinie

Według ekspertów branży kredytowej pożyczki online na raty to produkty finansowe, których stale rosnąca popularność wpłynie na zmianę polityki marketingowej instytucji finansowych, opierających swoją działalność głównie na bezpośrednim kontakcie z klientem. Wychodząc naprzeciw wymogom rynku kredytowego, instytucje finansowe powinny promować swoje usługi zdalne m.in. w formie pożyczki online na raty, aby poprzez profesjonalnie przeprowadzoną transakcję wzbudzać zaufanie klientów indywidualnych i biznesowych ceniących finansowe usługi online. Dodatkowym atutem pożyczek online jest szybki i skuteczny system weryfikujący dane osoby ubiegającej się o przyznanie pożyczki online na raty. Pomimo dostępności usług finansowych online, duże grono klientów decyduje się na bezpośredni kontakt z instytucją finansową wynikającą z obawy przed nieprawidłowym przebiegiem transakcji. Według statystyk finansowych w niedługim czasie najpopularniejszym produktem finansowym w branży kredytowej będą pożyczki online na raty.