Pożyczka bez zaświadczeń o dochodach

Weź pożyczkę
Pożyczka bez zaświadczeń o dochodach

Zaświadczenie o dochodach bywa niezbędne do uzyskania kredytu. Stanowi załącznik do wniosku o kredyt. W przypadku pożyczek pozabankowych nie jest to obligatoryjny dokument. W trakcie wnioskowania o pożyczkę nie trzeba dołączać potwierdzenia o osiąganych dochodach. Ten szczególny rodzaj pożyczek cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza tych, którzy nie mogą pochwalić się stabilnymi dochodami, jakie są wymagane przy kredytach. Obecnie już 76% pożyczkobiorców korzysta równocześnie z kredytu i z pozabankowej pożyczki.1 Czym charakteryzuje się pożyczka bez dochodu?

Na jakiej podstawie udzielana jest pozabankowa pożyczka bez dochodu?

Jako że firmy pożyczkowe działają na nieco odmiennych zasadach niż banki, mogą one pozwolić sobie na większą elastyczność w ustalaniu warunków przyznawania pożyczek. Nie mogą pozwolić sobie na pożyczenie pieniędzy bez sprawdzenia wiarygodności klienta. W ocenie zdolności do spłaty zaciąganego zobowiązania nie działają tak drobiazgowo. We wniosku o pożyczkę wymagają od konsumenta podania informacji o osiąganych dochodach, a zaświadczenie o dochodach, jakie znane jest z procedur bankowych, zostaje pominięte. W efekcie uzyskanie pożyczki bez dochodu staje się szybsze.

Rozpatrując kwestie pożyczek bez dochodu, należy wyjaśnić pojęcie dochodu, gdyż wielu konsumentów opatrznie rozumuje ten termin ekonomiczny. Za dochód uznaje się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odjęciu obligatoryjnych składek. Nie musi być to kwota, którą zarabiamy. Dochodem może być również świadczenie, które otrzymujemy i z którego się utrzymujemy. Wielu konsumentów utożsamia dochód wyłącznie z wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia. Tymczasem o dochodach mówimy również wtedy, gdy ich źródłem są:

 • wynajem mieszkania czy innej nieruchomości,
 • renta lub emerytura,
 • zatrudnienie na podstawie umowy kontraktowej, o dzieło czy zlecenie,
 • alimenty,
 • świadczenia społeczne,
 • zyski z działalności opodatkowanej.

Firmy pożyczkowe akceptują różne źródła dochodu, mogą zaliczyć do dochodu również przelewy z programu rządowego 500 plus. Dochody stanowią składową do oceny zdolności pożyczkowej. Poza nimi istotne są inne czynniki, w szczególności:

 • historia kredytowa, czyli uprzednio zaciągnięte pożyczki z informacjami o postępach w ich spłacie,
 • wysokość miesięcznych zobowiązań, gdyż nie może ona przekroczyć osiąganego dochodu.

Osoby, które uzyskują pieniądze na życie z innych źródeł niż praca etatowa, a przy tym spełnią warunki pożyczkodawcy, otrzymają pożyczki bez dochodu standardowego, gdyż nie ma tutaj sztywnych regulacji. 

Rodzaje pożyczki bez dochodu

Oferta pozabankowa uwzględnia pożyczki dla bezrobotnych oraz pożyczki dla zadłużonych z zajęciem komorniczym. Osoby pozostające bez stałego zatrudnienia mogą bez przeszkód korzystać ze standardowej oferty firm pożyczkowych, również gdy:

 • otrzymują wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • utrzymują się z alimentów,
 • pobierają należność z najmu nieruchomości,
 • dopiero podejmują pracę i są w trakcie okresu próbnego,
 • są studentami i pobierają stypendium lub zapomogę od rodziny.

Osoba bezrobotna, która nie posiada żadnego dochodu, może liczyć na firmy pozabankowe oferujące pożyczki dla bezrobotnych w postaci:

Tradycyjna szybka pożyczka bez dochodu w postaci chwilówki od ręki nie jest po prostu realna. Nawet jeśli wnioskujący o pożyczkę zatai prawdę o dochodach we wniosku, będzie on prawdopodobnie odrzucony z uwagi na dalszą weryfikację. Należy jednak pamiętać, że brak dochodu nie oznacza brak rozwiązań. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że szybka pożyczka bez dochodu raczej nie będzie możliwa, gdyż formalności przy pożyczkach dla bezrobotnych bywa nieco więcej.

Czym są pożyczki dla bezrobotnych z poręczeniem?

Osoba nie pobierająca żadnych dochodów powinna mieć świadomość, że pożyczka bez dochodu rzeczywiście istnieje, gdyż pożyczkodawca może znaleźć inny sposób na zmniejszenie ryzyka związanego z pożyczeniem pieniędzy. Takie ryzyko ogranicza poręczyciel. Może być im osoba dowolnie wskazana przez pożyczkobiorcę, pod warunkiem, że posiada ona dochód i spełni inne warunki niezbędne do pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Taka osoba będzie mogła pomóc finansowo w spłacie zobowiązania. Przejmie ciężar zobowiązania na wypadek, gdy pożyczkobiorca nie znajdzie zatrudnienia i nie będzie w stanie pokryć długu. Zanim taka pożyczka bez dochodu zostanie wypłacona, konieczny będzie dopisanie żyranta do umowy.

Na czym polega pożyczka pod zastaw mieszkania bez dochodu?

Jeśli inne rozwiązania nie są dostępne, pozostaje pożyczka pod zastaw nieruchomości bez dochodu, której zasady są dość kontrowersyjne. Nieruchomości od dawna stają się zabezpieczeniem pożyczek, zwłaszcza jeśli chodzi o pożyczki hipoteczne. To jednak odmienny rodzaj pożyczki. Zastaw mieszkania polega na tym, że pożyczkodawca na podstawie umowy pożyczkowej zawieranej w drodze aktu notarialnego, staje się w przewadze właścicielem nieruchomości. Z chwilą, gdy pożyczkobiorca dokona spłaty zobowiązania, odzyska on pełne prawo własności do mieszkania, które uprzednio oddał w zastaw. Taka pożyczka pod zastaw mieszkania bez dochodu rzeczywiście wydaje się ryzykownym rozwiązaniem, jednak może być pomocna w wyjściu z długów.

Jak ubiegać się o pożyczki bez dochodu na dowód na konto?

Nie trzeba mieć dokumentu potwierdzającego zarobki. Wystarczy dowód osobisty i konto bankowe, by szybko przebrnąć przez formalności. Wystarczy:

 • wypełnienie wniosku,
 • potwierdzenie tożsamości i weryfikacja klienta,
 • akceptacja oferty.

Finalnie pieniądze z pożyczki bez dochodu na dowód na konto są wypłacane nawet tego samego dnia w ciągu 15 minut. 

Weryfikacja klienta ubiegającego się o pożyczki bez dochodu i BIK

Każdy wniosek pożyczkowy poprawnie wypełniony podlega weryfikacji pod względem danych jego autora. W przypadku pożyczki bez dochodu i BIK wnioskodawca sprawdzany jest pod kątem danych osobowych i jego sytuacji finansowej. Pożyczkodawca może zwrócić się do któregoś z podmiotów gromadzących informacje o długach o udostępnienie danych. Nie musi być to Biuro Informacji Kredytowej.

Najpewniej sprawdzi również wysokość środków pozwalających na utrzymanie. W tym celu firmy pożyczkowe nie muszą prosić o zaświadczenie potwierdzające dochód. Coraz częściej wybierają alternatywę i weryfikacja odbywa się poprzez konto bankowe, albo poprzez logowanie, albo przez przelew weryfikacyjny. 

Jak zwiększyć szanse na uzyskanie pożyczki ratalnej bez dochodu?

O przyznaniu lub nieprzyznaniu pożyczki bez dochodu w formie ratalnej decyduje szereg czynników. Firmy pożyczkowe zwracają uwagę na poprawność złożonego wniosku, poprawność i zgodność danych, wysokość wszystkich środków służących na utrzymanie, a także łączną wysokość zobowiązań finansowych. Mogą sprawdzić historię zobowiązań. Dlatego, każdy, kogo interesują pożyczki ratalne bez dochodu w tradycyjnej postaci (umowy o pracę), ubiegając się o nie, nie powinien przesadzić z wysokością pożyczki w stosunku do sumy dostępnych środków w budżecie domowym. Może poprawić swoją sytuację poprzez:

 • posiadanie wiarygodnych źródeł środków na utrzymanie,
 • postaranie się o dodatkowe źródła dochodów,
 • dodatkowe zabezpieczenie pożyczki, np. poręczeniem, zastawem. 

Bywa, że przyczyną odrzuconego wniosku jest brak pozytywnej weryfikacji ze względu na inny rodzaj konta bankowego niż osobiste lub błędnie wprowadzone dane we wniosku pożyczkowym. 

1 Dane BIK: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/422870/grupa-bik-obraz-rynku-pozyczek-w-polsce.

4.6/5 - (21 votes)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *