Pożyczka na weksel - jak to działa?

Weź pożyczkę
Pożyczka na weksel - jak to działa?

Szacuje się, że prawie 80% rodaków, korzysta z różnego rodzaju kredytów i pożyczek oferowanych przez banki, firmy pożyczkowe i wszelkiego rodzaju instytucje świadczące usługi finansowe. Łączna wartość wszystkich zobowiązań wynosi prawie 600 mld zł, rosnąc każdego roku średnio o 5%.

Pożyczamy pieniądze na kupno mieszkania (pożyczka hipoteczna), zakup dóbr konsumpcyjnych, a nawet wakacje. Najrzetelniej spłacamy kredyty hipoteczne, zaległości z tego tytułu z roku na rok stają się coraz mniejsze. Jednak kredyty gotówkowe w banku czy pożyczki pozabankowe na raty nie wyczerpują wszystkich modeli pożyczek, pozostają jeszcze pożyczki prywatne.

Na czym polega pożyczka na weksel?

Pożyczka pod weksel to produkt finansowy będący przedmiotem umowy zawartej pomiędzy konsumentem a osobą prywatną. Oznacza to, że są to tzw. prywatne pożyczki, które może udzielić praktycznie każdy. Inwestorzy, traktując swoją działalność jako przedsięwzięcie gospodarcze, ogłaszają się często w serwisach czy forach internetowych, poszukując w ten sposób klientów.

To oni wyłącznie decydują, komu pożyczą pieniądze i w jakiej wysokości. W praktyce więc prywatna pożyczka pod weksel jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które poprzez kłopoty finansowe nie otrzymają kredytu w banku, ani nie dostaną również chwilówki. Pożyczka prywatna na weksel to produkt, nad którego wyborem powinny zastanowić się szczególnie osoby zadłużone, z toczącym się procesem windykacyjnym lub negatywnymi wpisami w BIG i BIK. 

Co to jest weksel? 

Pojęcie weksla definiuje prawo wekslowe, czyli zbiór przepisów zawartych w ustawie z roku 1936. Prawo to obowiązuje do dzisiaj i co niezwykłe dla polskiego prawodawstwa uchwalono do niego, na przestrzeni lat, zaledwie 4 ustawy zmieniające jego treść. Zgodnie z prawem wekslowym weksle to papier wartościowy, który może spełniać kilka funkcji: 

 •  kredytową,
 •  obiegową,
 •  refinansową oraz
 •  gwarancyjną i płatniczą.

Pożyczka na umowę cywilnoprawną i weksel definiuje dwie strony umowy: 

 • trasanta, czyli osobę wystawiającą weksel 
 • trasata, czyli osobę spłacającą pożyczkę  
 • remitenta, czyli odbiorcę weksla 

Rodzaje wekslów 

Prawo wekslowe rozróżnia:

 • weksel własny, czyli papier wartościowy spisany dokładnie na warunkach określonych przez ustawodawcę i zawierający bezwarunkową deklarację jego wystawcy do zwrotu określonej wekslem kwoty pieniędzy, w dokumencie zawarta jest data, miejsce, wartość i czas zwrotu remitentowi.
 • weksel trasowany, to dokument również precyzyjnie zgodny z zasadami zawartymi w prawie wekslowym, zawierający polecenie spisane przez trasanta, skierowane do trasata, bezwarunkowego zapłacenia ustalonej sumy środków, w oznaczonym miejscu i czasie, dokument ten nabywa pełnię praw w momencie jego przyjęcia i zaakceptowania poprzez złożenie na nim podpisu przez trasata przyjmującego na siebie zobowiązanie spisane w wekslu.
 • weksel in blanco – to specyficzny rodzaj weksla, który cechuje się tylko częściowym wypełnieniem. To właśnie on jest najczęściej wykorzystywany do zabezpieczenia i sfinalizowania transakcji, np. kredytów i pożyczek.

Jak wygląda weksel?

Każdy wypełniony weksel musi zawierać następujące informacje: 

 • tytuł dokumentu: weksel – nazywający tego rodzaju dokument,
 • datę i miejsce wystawienia weksla,
 • datę i miejsce spłaty pożyczki,
 • informację o zaakceptowaniu kwoty pożyczki,
 • dane pożyczkobiorcy, czyli trasata – osoby, która pobiera pożyczkę i musi ją spłacić (m.in. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane pożyczkodawcy, a więc osoby, która otrzyma spłatę zobowiązania,
 • podpis osoby pobierającej pożyczkę.

Formularz weksla zawiera pewną pułapkę, o której zawsze warto pamiętać. Weksel zachowuje ważność nawet wtedy, gdy w jego treści nie została wpisana kwota pożyczki. Często formularz weksla tylko towarzyszy właściwej umowie i pożyczkobiorca może nie przywiązywać wagi do tego wymogu. Nieuczciwy pożyczkodawca mógłby wpisać w przyszłości inny koszt pożyczki, niż stanowiły pierwotne ustalenia (przy zachowaniu ważności dokumentu). Takie postępowanie jest jawnym oszustwem, ale stosunkowo często spotykanym. Dlatego przed wzięciem pożyczki, należy dokładnie przeczytać jej dokument, biorąc pod uwagę wszystkie szczegóły. 

Pożyczka na umowę cywilnoprawną i weksel

Pożyczka prywatna pod weksel wymaga sporządzenia umowy cywilnoprawnej. W umowie należy zawrzeć jak najwięcej informacji precyzujących zasady pożyczki. Na wekslu nie zawsze jest miejsce na szczegóły. Umowa cywilnoprawna i weksel czy też umowa wekslowa informuje o kwocie pożyczki, precyzuje czas zwrotu, określa sposób postępowania w przypadku, gdy trasat nie chce lub nie może zwrócić pożyczonej kwoty.

Umowa cywilnoprawna powinna zostać sporządzona zawsze, gdy strony decydują się na podpisanie weksla in blanco. W takim przypadku w umowie musi znaleźć się informacja o kwocie i wszelkich okolicznościach warunkujących ważność weksla. Umowa będzie tu jedynym zabezpieczeniem dłużnika przed nadużyciami inwestora. 

Pożyczka pod weksel i jej korzyści

Prywatne pożyczki udzielane przez wyspecjalizowane w tym osoby niosą ze sobą kilka zalet:

 • Minimum formalności (nie jest potrzebne zaświadczenie o zarobkach, tylko Twój dowód osobisty),
 • Pieniądze od ręki,
 • Wysokie kwoty zobowiązania (od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych),
 • Rozwiązanie dla osób zadłużonych, np. z zajęciami komorniczymi,
 • Bez sprawdzania baz BIK, KRD, BIG czy ERIF.

Największą wadą tego rodzaju pożyczki jest sam weksel i dopilnowanie tego, by był sporządzony zgodnie z procedurami. Najważniejszym elementem jest tutaj całkowity koszt pożyczki, na który wyraziły zgodę obie strony umowy i umieściły go na wekslu.

Czy istnieje ryzyko związane ze wzięciem pożyczki pod weksel?

Tak. Tego typu finansowanie, choć wyróżnia się prostą procedurą, niesie też ze sobą pewne zagrożenia. Są to m.in. nadmiernie wysokie koszty, gdy nie spłacisz pożyczki w terminie. Również Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która często w firmach pożyczkowych wynosi 0%, tak u prywatnych przedsiębiorców może osiągać kosmiczną wysokość.

Warto mieć również na względzie różnego rodzaju nieuczciwe praktyki, czy nawet oszustwa ze strony prywatnych pożyczkodawców. Niektóre dodatkowe opłaty mogą zostać przez nich ukryte. Dlatego, jeśli zdecydujesz się na weksel online lub stacjonarny, powinieneś zawsze zastanowić się, czy inwestor jest godny zaufania.

Czy pożyczka na weksel jest bezpieczna? 

W większości wypadków po pożyczkę na weksel sięga się wówczas, gdy wyczerpało się wszelkie inne możliwości, dlatego trudno tu przekonywać kogokolwiek o bezpieczeństwie tego rodzaju czynności. Jedyne, co można doradzić przyszłemu dłużnikowi to dołożenie jak największej staranności przy typowaniu inwestora i sporządzaniu umowy oraz weksla. Naprawdę warto stracić trochę czasu na znalezienie inwestora, który traktuje swoją działalność jak przedsiębiorstwo i oczekuje wyłącznie biznesowej wymiany usług. 

4.6/5 - (22 votes)

One Comment

 1. Proszę o informację w sprawie pożyczki 500 zlotych przydochodach stalych

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.