Pożyczka z poręczycielem

Weź pożyczkę
Pożyczka z poręczycielem

Przyglądamy się dzisiaj z bliska temu, czym jest pożyczka z poręczycielem. Wnioskowanie o pożyczkę pozabankową niekoniecznie musi zawsze odbywać się na dwustronnej zasadzie – „składamy wniosek – przechodzimy weryfikację”. Istnieją rozwiązania pozwalające na zaangażowanie osoby trzeciej, która może nam pomóc w uzyskaniu środków na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Na pozyskaniu pożyczki pozabankowej mogą stać różne przeszkody. Niekiedy może to być brak udokumentowanych dochodów, a innymi razy jest to niewystarczająca zdolność kredytowa.

Tak czy inaczej, w świetle obecnie obowiązujących regulaminów firm pożyczkowych, najczęściej nie dostaniemy pieniędzy, gdy mamy trudną sytuację finansową. To jednak nie wszystko, bo przewidziane jest jeszcze rozwiązanie awaryjne, całkiem powszechnie dostępne na rynku. Mowa oczywiście o pożyczce z poręczycielem.

Kim jest poręczyciel kredytu?

Niekiedy nazywany jest żyrantem, inni wolą bardziej precyzyjne określenie „poręczyciel”. W obu przypadkach mowa o osobie trzeciej, która na życzenie osoby chcącej zaciągnąć pożyczkę występuje jako gwarant spłaty kredytu.

Poświadcza on nie tylko swoim podpisem, ale i własnymi finansami, że pożyczkobiorca ureguluje wszelkie raty w terminie. Jeżeli tak się nie stanie, poręczyciel kredytu bierze na siebie obowiązek spłaty zadłużenia. I to wraz z odsetkami oraz ewentualnymi opłatami karnymi za opóźnienie.

Poręczyciel to zatem osoba występująca jako nieocenione wsparcie dla osób o skomplikowanej sytuacji dochodowej lub finansowej. Bierze ona na siebie przecież bardzo dużą odpowiedzialność.

Występując jako żyrant, należy pamiętać, że poświadczamy za osobę z grupy szczególnego ryzyka. Jeżeli posiada ona np. nieregularne dochody lub w przeszłości była w długach, może to nie najlepiej rokować na jej zdolność do terminowego opłacenia zaciąganej z naszą pomocą pożyczki.

Kto może zostać poręczycielem?

Przymknięcie oka na nieudokumentowane dochody, nie najlepszą zdolność kredytową lub niestabilne finanse oznacza, że wzrok kieruje się w stronę żyranta. A wobec tego niezależnie od firmy pożyczkowej – wymagania są rozbudowane, precyzyjne i restrykcyjne.

Na co należy się przygotować?

 • Konieczne jest bycie osobą pełnoletnią, jednak granica wiekowa w niektórych firmach może być wyższa, wynosząc np. 21 lat.
 • Niezbędne jest również posiadanie statusu osoby fizycznej, która jako poręczyciel występuje w imieniu swoim, a nie np. zarządzanego przez siebie przedsiębiorstwa.
 • Pamiętać trzeba też o potrzebie pełnej zdolności do podejmowania się czynności prawnych. W taki sposób definiowane jest bowiem pisemne poręczenie oraz podpisanie się na umowie kredytu czy pożyczki.
 • Należy wykazać posiadanie stałych, udokumentowanych dochodów pozyskiwanych w ramach umowy o pracę. Najlepiej rzecz jasna na czas nieokreślony.
 • Dopełnieniem dla wyżej przedstawionych warunków jest oczywiście posiadanie dobrej historii kredytowej, która zostanie wykazana na podstawie raportu ze stosownego rejestru. Poszczególny pożyczkodawca może sprawdzić zarówno BIK, jak i BIG InfoMontor, KBIG, ERIF czy KRD.

Zobacz: Pożyczka bez udokumentowanych dochodów przez internet

Warto wspomnieć, że dobór poręczyciela jest całkowicie uzależniony od preferencji pożyczkobiorcy. Może to być zarówno przyjaciel, jak i bliższy lub dalszy członek rodziny.

Jak poręczenie wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to wyjątkowo plastyczny wskaźnik. Wpływają na niego zarówno czynniki z naszej dotychczasowej finansowej historii, jak i nasze bieżące i przyszłe działania na tym polu. W przypadku podjęcia się poręczenia kredytu, z jednej strony do takiej czynności wymagana jest nienaganna historia kredytowa, na którą z drugiej strony jednak żyrowanie wpływa w bardzo istotnym stopniu.

Podobnie jak zaciągnięcie tradycyjnej pożyczki lub uzyskanie kredytu obniża naszą zdolność kredytową, podobnie dzieje się w przypadku poręczenia. Informacja o takiej czynności odnotowywana jest w BIK, a wgląd do niej będzie dostępny każdorazowo w przypadku ewentualnej chęci zaciągnięcia np. kredytu w banku.

Co każdy poręczyciel powinien wiedzieć na temat swojej zdolności kredytowej po żyrowaniu pożyczki?

 • Poręczenie kredytu obniża zdolność kredytową, ale nie wpływa na nią w takim stopniu, jak np. bezpośrednie wzięcie kredytu. Bank lub inna firma pożyczkowa traktuje to zazwyczaj analogicznie do sytuacji bycia współkredytobiorcą jakiegoś zobowiązania finansowego.
 • Im więcej razy zdecydujemy się na poręczenie kredytów i pożyczek w krótkim czasie, tym zdolność kredytowa obniża się. Zmniejsza to szanse na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania z naszym poręczeniem.
 • Zdolność kredytowa poprawia się wraz z uregulowaniem ostatniej raty pożyczki – czy to przez pożyczkobiorcę, czy to przez poręczyciela.
 • Informacje o ewentualnej pomocy w spłacie poręczonej pożyczki przez żyranta zostaną odnotowane w BIK.

Czytaj także: Pożyczki bez zdolności kredytowej online – oferty również dla zadłużonych

Prawa i obowiązki poręczyciela

Poręczyciel pożyczki to osoba, która bierze na siebie dużą odpowiedzialność i odgrywa istotną rolę w przypadku całej procedury pożyczkowej. Warto podsumować zarówno jego prawa, jak i obowiązki, które stanowią integralną część sygnowanej przez niego umowy pożyczkowej.

 • Poręczyciel ma prawo na bieżąco uzyskiwać wszelkie niezbędne informacje na temat spłaty pożyczki ze strony pożyczkodawcy. Na jego życzenie firma pozabankowa musi przekazać szczegóły o bieżącym harmonogramie spłaty, aktualnym saldzie zadłużenia, wysokości odsetek, liczbie rat i wreszcie ewentualnych zaległościach w spłacie. Banki także są zobowiązane do przedstawienia poręczycielowi, jaki jest bieżący status spłaty kredytu.
 • Osoba, która decyduje się na żyrowanie pożyczki, ma prawo znać od początku wszelkie zasady związane z pomocą w spłacie zobowiązania, jeżeli pożyczkobiorca nie będzie go regulować na czas. Zazwyczaj poręczyciel do spłaty zobowiązany jest tylko w przypadku braku wywiązywania się z tego obowiązku przez samego pożyczkobiorcę.
 • Jeżeli zostanie to określone w umowie kredytowej, której nie objęto wekslem, poręczyciel może być zobowiązany niekiedy tylko do spłaty pożyczki w jej formie bezodsetkowej. Oznacza to, że wszelkie koszty dodatkowe oraz karne pozostają i tak po stronie pożyczkobiorcy, a żyrant nie odpowiada za nie.

Prawa i obowiązki poręczyciela mogą być uzależnione od formy sformalizowania umowy. Jeżeli mówimy o tzw. poręczeniu wekslowym, to żyrant określany jest jako dłużnik solidarny. Wówczas jest on zobowiązany do realizacji wszelkich praw związanych z pożyczką. Zarówno z jej częścią podstawową, jak i odsetkową oraz karną w przypadku opóźnienia w spłacie. Jeśli jednak poręczenie reguluje umowa, obowiązki żyranta mogą zostać opisane w wyjątkowo elastyczny sposób. Można je określić w dowolnym zakresie – także minimalnym.

Pożyczka z poręczycielem dla zadłużonych: kiedy warto o niej pomyśleć?

Skorzystanie z poręczenia niekiedy może być rozwiązaniem alternatywnym, które wzmocni naszą zdolność kredytową i zwiększy szanse na uzyskanie finansowania na zadowalających, atrakcyjnych warunkach. Zdarzają się jednak i sytuacje, w których poręczyciel może okazać się jedyną szansą na uzyskanie pożyczki.

Mowa o osobach zadłużonych. Jeżeli osoba w takiej sytuacji potrzebuje pilnie środków na ważny wydatek, a nie ma innych sposobów na jej pozyskanie – wówczas może to być godne uwagi rozwiązanie.

O czym warto pamiętać, zaciągając poręczoną pożyczkę będąc zadłużonym?

 • Nawet, jeżeli polegamy na żyrancie, należy pamiętać o konieczności terminowej spłaty zobowiązania w wyznaczonej wysokości rat. Co za tym idzie, nasza sytuacja finansowa musi być na tyle stabilna, aby uwzględnienie w comiesięcznych wydatkach raty pożyczki nie prowadziło do pogłębienia sytuacji zadłużenia.
 • Spłata kredytu czy zaległych rat pożyczki przez żyranta to wciąż rozwiązanie awaryjne, dopiero gdy pożyczkodawca nie będzie w stanie dopełnić tego obowiązku. Jeżeli pojawią się kłopoty z uregulowaniem dowolnej z rat pożyczki na czas, warto zadbać o uprzedzenie lub poinformowanie poręczyciela o tym fakcie. Jeżeli do braku terminowej spłaty pożyczki już doszło – wówczas poinformowanie o zaległości to nasz obowiązek.

Warto pamiętać, że pożyczkobiorca zaciągający zobowiązanie z poręczycielem rozciąga na niego obowiązki w równym stopniu także w przypadku braku spłaty. Jeżeli poręczyciel podobnie jak pożyczkobiorca nie będzie regulować rat, doprowadzi do powstania zaległości. W takim przypadku pożyczkodawca może wszcząć postępowanie windykacyjne. Wówczas zarówno karnymi odsetkami, jak i kosztami windykacji obciążone zostają obie strony. Bo obie ich nie regulują zgodnie z umową pożyczki.

5/5 - (3 votes)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.