Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym

Weź pożyczkę
Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym

Popyt na kredyty mieszkaniowe obserwowany jest od dłuższego czasu. Zadłużenie Polaków w tego rodzaju kredytach przekroczyło już 500 mld zł.1 Zakup nieruchomości sfinansowany ze środków pożyczonych z banku to poważne przedsięwzięcie, bo wywiązanie się z umowy kredytowej zajmuje wiele lat. Co na wypadek zmiany planów? Czy sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym jest możliwa? Wyjaśniamy, co jest niezbędne do tego przedsięwzięcia. 

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – czy to możliwe?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie wyróżniające się wysoką kwotą oraz długim okresem kredytowania. W trakcie obowiązywania umowy z bankiem w życiu kredytobiorcy wiele może się zmienić. Jeśli zechce zmienić mieszkanie na większe, przenieść się w inne miejsce, konieczna może okazać się sprzedaż mieszkania na kredyt hipoteczny. Zarówno mieszkanie, jak i dom, których zakup został sfinansowany kredytem, mogą zostać sprzedane przez kredytobiorcę, choć ta czynność nieco różni się od typowej transakcji sprzedaży nieruchomości. Wymaga dodatkowych formalności. W praktyce jest powszechna i w czasach popularności kredytów hipotecznych warto, by każdy kredytobiorca został w tym zakresie uświadomiony. 

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – wymagane dokumenty

W wyniku zawarcia umowy kredytowej bank jako kredytodawca musi zostać wpisany do księgi wieczystej. To wpis hipoteki na rzecz organu udzielającego kredytu jest podstawą udzielenia finansowania. W ten sposób bank jako wierzyciel hipoteczny uzyskuje odpowiednie zabezpieczenie. Wobec tego, gdy nieruchomość ma zostać sprzedana, kredytobiorca powinien udać się do banku, bo ten również ma swój głos odnośnie transakcji. Kredytobiorca jako sprzedający potrzebować będzie od kredytodawcy:

 • zgody na zbycie mieszkania – to w zasadzie powinna być tylko formalność,
 • zaświadczenia o kwocie kredytu pozostałej do spłaty – taką kwotą powinien zostać pokryty kredyt ze środków uzyskanych ze sprzedaży,
 • kwitu mazalnego, czyli zezwolenia na wykreślenie hipoteki – to swoista promesa na usunięcie wpisu z księgi wieczystej. 

Dodatkowo warto zorientować się w kwestii możliwości i warunków spłaty kredytu przed terminem. Warto pamiętać, że każdy z dokumentów powinien być aktualny. Za niektóre trzeba będzie uiścić opłatę. 

Jak krok po kroku sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Na początku, jeszcze przed wystawieniem ogłoszenia, warto sprawdzić postanowienia umowy kredytowej. Sytuacja może różnić się w zależności od warunków kredytu, którego przedmiotem finansowania jest nieruchomość.

Standardowo sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym obejmuje:

 • ogłoszenie o sprzedaży – na tym etapie można skorzystać z biura nieruchomości, które przejmie na siebie część formalności i będzie służyło radami w kwestiach porozumienia z bankiem;
 • uzyskanie wszelkich zaświadczeń od kredytodawcy – dla celów zamknięcia kredytu hipotecznego,
 • zawarcie umowy przedwstępnej z kupującym, 
 • podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 

W zasadzie taka transakcja nie różni się wiele od sprzedaży nieruchomości bez obciążeń. Pozostaje więcej formalności po stronie kredytobiorcy jako sprzedającego. 

Skutki sprzedaży mieszkania na kredyt hipoteczny

W rezultacie transakcji sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym:

 • kredyt zostaje zamknięty,
 • dochodzi do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej,
 • kredytobiorca musi zapłacić prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • nowy nabywca nieruchomości ma pełne prawo do przedmiotu transakcji, chyba że nabył go również na kredyt – w tym przypadku zastosowanie ma nowa umowa kredytowa między nabywcą a instytucją finansującą.

Kredytobiorca zyskuje sporo w comiesięcznym budżecie, bo spłaca zobowiązanie w całości. Zysk jest zależny od uzyskanej ceny, a także od tego, ile należy zwrócić na rzecz banku. Taka sytuacja wiąże się jednak najczęściej również z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty. Bank nalicza ją w związku z wcześniejszym zamknięciem kredytu. Wysokość prowizji dla banku zależy od postanowień zawartych w treści umowy kredytowej, a także od okresu, o który został skrócony czas jej obowiązywania.   Żeby zbywana nieruchomość przestała być obciążona, konieczne jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Obowiązkowi w tym zakresie podlega kredytobiorca, a ten może może go zrealizować, posiadając odpowiednie zaświadczenie od kredytodawcy.   

Sprzedaż nieruchomości, także tej z hipoteką, rodzi powstanie obowiązku podatkowego. Wynoszący 19% podatek dochodowy powinien zapłacić sprzedający, gdy nie został zwolniony z obowiązku odpowiednimi przepisami. Zwolnienie to ma miejsce w przypadku, gdy mieszkanie zostanie sprzedane po upływie 5 lat podatkowych od nabycia, a także przy wykorzystaniu środków ze sprzedaży na zakup innej nieruchomości.   

https://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/8221404,kredyty-hipoteczne-zadluzenie-polakow-w-kredytach-hipotecznych-przekroczylo-500-mld-zl.html

5/5 - (1 vote)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.