Ile wyniosą emerytury w 2021 roku? Co z planem emerytur stażowych?

Weź pożyczkę
Ile wyniosą emerytury w 2021 roku? Co z planem emerytur stażowych?

Z nowym rokiem pojawia się wiele zmian, wśród nich dotyczące emerytów. Świadczenia emerytalno-rentowe podlegają corocznej waloryzacji i co do niej również w tym roku nie ma wątpliwości. Co jednak z obietnicą dotyczącą emerytur stażowych? Wyjaśniamy, jakie jest stanowisko prezydenta i zdradzamy, o ile więcej na swoich kontach zobaczą seniorzy w przypadku emerytury 2021.

Waloryzacja emerytury 2021 większa niż zakładano

Tegoroczna marcowa waloryzacja emerytury 2021 według prognoz ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej miała wynieść 3,84 proc. Oznaczałoby to, że na każdy 1000 zł świadczenia wzrost wyniósłby 38,4 zł. Seniorzy mogą jednak liczyć na więcej, co jest efektem przede wszystkim rosnących cen towarów i usług w poprzednim roku kalendarzowym, a także wzrostu wynagrodzenia za ostatni rok.

Z danych opublikowanych 9 lutego przez Główny Urząd Statystyczny za 2020 rok w sprawie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do 2019 roku i kwoty bazowej wynika, że wstępne prognozy nie sprawdziły się.1 Wskaźnik waloryzacji od marca bieżącego roku wyniesie 104,24 proc., a nie jak zakładano we wcześniejszych prognozach 103,84 proc. Wzrost emerytury 2021 o 4,24 proc. to dobra wiadomość dla świadczeniobiorców. Dla rządu oznacza to konieczność przygotowania większego budżetu, bo będzie musiał wyłożyć ponad miliard złotych więcej, niż wcześniej zakładano.

Jaka będzie wysokość emerytury 2021?

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakładał, że od marca 2021 roku świadczenia zostaną podwyższone o co najmniej 50 zł.2 Najniższe świadczenie miało wzrosnąć i rzeczywiście od 1 marca będzie wynosiło ono 1250 zł. Osoby otrzymujące 1500 zł emerytury po waloryzacji uzyskają miesięcznie 1563 zł.

Natomiast waloryzacja emerytury 2021 roku w przypadku dotychczasowych świadczeń w wysokości 2000 zł przełoży się na podwyżkę o. 85 zł. Bogatsi seniorzy uzyskujący 5000 zł w ubiegłym roku powiększą miesięczne wpływy z ZUS o blisko 212 zł. Średnia krajowa emerytura wynosząca 2500 zł będzie wyższa o ok. 100 zł. Podane kwoty to kwoty brutto. 

Wysokość 13. emerytury 2021 

Minimalna wysokość emerytury 2021 to jednocześnie kwota, którą emeryci otrzymają w postaci trzynastego, dodatkowego świadczenia. W tym roku zostanie ono wypłacone uprawnionym po raz trzeci. Wypłata świadczenia rozpocznie się w kwietniu. Środki uzyskane z 13. emerytury nie wliczają się jako dochód i nie mogą zostać zajęte przez komornika. 

Kiedy wejdą w życie emerytury stażowe 2021?

Obecnie do świadczeń emerytalnych uprawnienia nabywają osoby osiągające 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Plan emerytur stażowych zakładał nabycie takowych uprawnień wcześniej:

  • kobiety po ukończeniu 55 lat z 35-letnim stażem pracy,
  • mężczyźni po ukończeniu 60 lat z 40-letnim stażem pracy.

Choć emerytura stażowa byłaby niższa od tej pełnowymiarowej, pozwoliłaby chętnym Polakom na skorzystanie ze świadczenia po wypracowaniu odpowiedniego stażu. Taka koncepcja pojawiła się w umowie programowej głowy państwa z NSZZ „Solidarność” zawartej przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku.3 

Niestety emerytury stażowe 2021 nie mają szans na finalizację z powodu działań skupionych na walce z COVID-19. Z informacji przekazanych przez Szefa Gabinetu Prezydenta RP wynika też, że trwają analizy różnych projektów, w tym koncepcji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Zanim będą mogły być wypłacane przez ZUS emerytury stażowe obiecywane przez urzędującego Prezydenta, projekt musi wpłynąć do Sejmu i zostać zatwierdzony w postępowaniu ustawodawczym.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej gotówki, sprawdź oferty pożyczek na raty dla emerytów.

1  https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/

2 Art. 6 ust. 1 Projektu ustawy przyjętego przez rząd 15 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw: https://www.gov.pl/web/premier/Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych-oraz-niektorych-innych-ustaw

3 Umowa Programowa zawarta między kandydatem na Prezydenta RP a Komisją NSZZ „Solidarność”: http://www.solidarnosc.org.pl/srsp/attachments/article/136/Umowa%20programowa%20Prezydenta%20RP%20z%20NSZZ%20Solidarno%C5%9B%C4%87.pdf

5/5 - (1 vote)

5 Comments

  1. Gdzie mogę sprawdzić czy dostanę w tym roku wyższą emeryturę?

    1. Najlepiej skontaktować się w tej sprawie z ZUSem.

  2. Kiedy będzie można skorzystać z emerytur stażowych ?

    1. Z powodu koronawirusa termin wypłat emerytur stażowych nie jest jeszcze znany. Jeżeli pojawią się takie informacje, na pewno zaktualizujmy to na naszej stronie.

  3. Wiadomo, że nikt nie zobaczy sensowych pieniędzy z emerytur stażowych! Już nasz rzad o to zadba,

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.