Gdzie i na jakich zasadach jest dostępna szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej?

Weź pożyczkę
Gdzie i na jakich zasadach jest dostępna szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej?

To, co często staje się przeszkodą do uzyskania kredytu czy pożyczki, to niska ocena punktowa BIK. Dlatego też tak bardzo poszukiwana jest pozabankowa opcja finansowania, czyli szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej w tej popularnej bazie, najlepiej bez weryfikacji również w innych bazach.

Różne instytucje w różny sposób analizują poziomy ryzyka w zależności od różnych produktów, które oferują. Wyjaśniamy, na jakich zasadach są przyznawane pozabankowe pożyczki i czy konieczna jest zdolność kredytowa, by uzyskać pozytywną odpowiedź na wniosek pożyczkowy.

Zdolność kredytowa a szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej

Pod pojęciem zdolność kredytowa należy rozumieć możliwość spłaty zaciąganej pożyczki czy kredytu wraz z odsetkami, na określonych warunkach i w ustalonym terminie. Owa zdolność jest ustalana różnorako. Mniejsze wymagania w tej kwestii mają firmy pożyczkowe. Te zresztą według prawa nie muszą uzależniać przyznania pożyczki od zdolności kredytowej klienta. Taki obowiązek na podstawie ustawy Prawo bankowe mają banki.1  

Wobec tego banki dokonują analizy finansowej potencjalnych kredytobiorców, biorąc pod uwagę ich:

  • wysokość i źródło dochodu,
  • koszty utrzymania,
  • obecne zobowiązania,

a także opierają się na analizie jakościowej z uwzględnieniem profilu klienta, czyli jego wieku, stanu cywilnego, statusu mieszkaniowego i majątkowego, historii kredytowej. W praktyce firmy pożyczkowe również weryfikują wiarygodność finansową osób wnioskujących o pożyczkę. Te, u których dostępna jest szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej, na ogół pomijają w analizie dane widniejące w Biurze Informacji Kredytowej czy innych bazach. Jeśli nawet nie rezygnują ze sprawdzania biur informacji gospodarczych, to pozytywnie odpowiadają osobom wpisanym do bazy z uwagi na nieterminową płatność. 

Dla kogo dostępna jest szybka pożyczka bez sprawdzania historii kredytowej?

Oferty pożyczki bez sprawdzania zdolności kredytowej w tradycyjny, bankowy sposób, są skierowane głównie do osób:

  • z brakiem historii kredytowej, niemających oceny punktowej w BIK, czy to z racji młodego wieku, czy z racji braku zgody na przetwarzanie danych po spłacie zobowiązań;
  • z niską zdolnością kredytową w banku lub całkowitym jej brakiem,
  • ze złą historią kredytową.

Pozwalają na budowę pozytywnej historii kredytowej, jeśli terminowo zostaną spłacone. Szybkość analizy wiarygodności finansowej klienta firmy pożyczkowej sprawia, że pozabankowe finansowanie staje się atrakcyjne dla osób, które mają dobrą zdolność kredytową w banku, ale nie mają czasu na bankowe procedury. 

szybka pożyczka bez sprawdzania historii kredytowej

W jaki sposób jest udzielana szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej?

Weryfikacja klienta firmy pożyczkowej może odbywać się po tym, jak wykona on przelew weryfikacyjny lub zaloguje się do bankowości internetowej swojego konta poprzez odpowiednią, bezpieczną aplikację, udostępnianą przez serwis pożyczkowy. Dochodzi do niej już po przesłaniu wniosku pożyczkowego. Ocena zdolności do spłaty nowo zaciąganej pożyczki przez konsumenta odbywa się niemal automatycznie. Istotne dla jej wyniku jest nie tylko zatrudnienie, zarobki, zobowiązania, ale także wysokość i okres kredytowania nowej pożyczki.

Po weryfikacji pożyczkodawca może zaproponować inną kwotę, aby nie było problemów z jej zwrotem. Standardowo szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej dostępna jest dla klienta tuż po akceptacji oferty i zawarciu umowy z firmą pożyczkową. Zostaje przekazana na konto bankowe lub według innego wskazania pożyczkobiorcy, np. na czek GIRO do zrealizowania w najbliższej placówce pocztowej.

Czy szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej w BIK zawsze jest najlepszym rozwiązaniem?

Nie zawsze ocena punktowa BIK jest niekorzystna. Można ją samodzielnie sprawdzić, pobierając raport ze strony Biura Informacji Kredytowej.2 W BIK znajdują się zarówno negatywne dane, jak i pozytywne. Terminowa spłata wielu zobowiązań w przeszłości może pozytywnie rzutować na zdolność kredytową konsumenta. W takim przypadku jednorazowe potknięcie w postaci opóźnienia może zostać zaakceptowane przez pożyczkodawcę. Warto zatem porównać oferty, biorąc pod uwagę także pożyczki ze sprawdzeniem zdolności w BIK. Najłatwiej porównać pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej online poprzez rankingi czy porównywarki.   

1 Art. 70 ustawy Prawo bankowe: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-bankowe-16799069/art-70https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/raport-bik

2 Comments
  1. Nie mam jeszcze dobrej zdolności kredytowej, nie mam umowy o prace i studiuje, co mam zrobić żeby dostać sensowną pożyczkę?

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *