Jakie znaczenie mają dane przechowywane w BIK w ubieganiu się o pożyczkę?

Weź pożyczkę
Jakie znaczenie mają dane przechowywane w BIK w ubieganiu się o pożyczkę?

Polacy nie chcą, aby ich dane znalazły się w BIK, ale często nie mają świadomości, kiedy tak naprawdę one tam trafiają. Okazuje się, że wiedza o tym rejestrze wśród konsumentów jest na niskim poziomie. Przyjrzyjmy się zatem, jakie informacje są w posiadaniu Biura Informacji Kredytowej i jak wpływają one na przyznawanie pożyczki. Czy pożyczka bez BIK jest w ogóle możliwa do uzyskania?

Kiedy dane o konsumencie trafiają do BIK?

Informacje o konsumencie trafiają do BIK nie tylko wtedy, gdy zawrze on umowę pożyczkową czy przestanie spłacać zobowiązanie. Informacje zaczynają być gromadzone już w momencie, gdy konsument składa wniosek o pożyczkę do instytucji finansowej, banku czy firmy pożyczkowej. Odbywa się to bez względu na to, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czy negatywnie. Dane z Biura Informacji Kredytowej trafiają do instytucji finansowej, aby ta mogła podjąć decyzję w sprawie otrzymanego wniosku.

Każda zmiana w danych, np. spłata raty, jest odnotowywana w rejestrze. Bank przekazuje tam informacje w ciągu 7 dni. Do Biura Informacji Kredytowej trafiają nie tylko kredytobiorcy (pożyczkobiorcy), ale także osoby, które stają się gwarantami (poręczycielami). Niespłacone w ciągu 60 dni zobowiązanie skutkuje informacją w BIK o spóźnieniu. Tego rodzaju dane są przechowywane w tym rejestrze przez 5 lat! 

Jak zwiększyć szansę na przyznanie pożyczki?

Każdy, kto dokonuje spłaty kredytu czy pożyczki zgodnie z umową i harmonogramem, przyczynia się do budowy pozytywnej historii kredytowej. Ten mechanizm można porównać do budowania z klocków. Jeśli kredytobiorca (pożyczkobiorca) wyrazi zgodę, po uregulowaniu kredytu (pożyczki) informacje pozostaną w rejestrze, przez co posłużą do oceny zdolności kredytowej w przyszłości. Jeśli nie, dobra historia zniknie już w momencie spłaty całego zobowiązania.

Z tego powodu przy zaciąganiu pożyczki czy kredytu, warto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Biuro Informacji Kredytowej po spłacie zobowiązania. Można na tym wiele zyskać. Do kontrolowania własnej historii kredytowej może posłużyć raport BIK. Warto skorzystać z tego rozwiązania zwłaszcza po spłacie ostatniej raty kredytu czy pożyczki. Pobranie raportu pozwoli ustalić, czy instytucja finansowa przekazała do tego rejestru wszystkie dane. W ten sposób konsument może również sprawdzić swój scoring, czyli ocenę punktową. Jej wysokość jest uzależniona od:

  • terminowości w spłacie zobowiązań (im szybciej uregulowane zostaną ewentualne zaległości, tym większa szansa na wzrost oceny punktowej),
  • korzystania z kredytów czy kart kredytowych (maksymalne korzystanie z limitów kredytowych i środków na karcie kredytowej obniża scoring),
  • częstotliwości aplikowania o kredyt czy pożyczkę (im częściej konsument ubiega się o kredyt i przy tym uzyskuje odmowne decyzje, tym w efekcie uzyskuje gorszą ocenę),
  • doświadczenia w spłacie zobowiązań (im dłuższa historia terminowo spłacanych kredytów, tym wyższa ocena punktowa).1

Dobra historia kredytowa daje większe możliwości w zakresie uzyskania kredytu czy pożyczki. Dbanie o to, aby w BIK znalazły się wyłącznie pozytywne dane, jest bardzo istotne, gdyż dzięki temu łatwiej uzyskać kredyt. Brak doświadczenia w regulowaniu kredytów czy pożyczek sprawia, że osoby, które dopiero niedawno osiągnęły wiek pełnoletności, mają trudności z uzyskaniem dodatkowej gotówki. Instytucje finansowe postrzegają tę grupę konsumentów jako ryzykowną w świadczeniu usług finansowych. Biuro Informacji Kredytowej nie ma danych tak młodych osób, które nie mogły przecież wcześniej korzystać z kredytów. Takie osoby powinny postarać się o stabilny dochód, zaciągnąć kredyt i spłacać go regularnie, a w ten sposób będą kształtować pozytywną historię kredytową.

Jak sprawdzić raport BIK? Czy to kosztuje?

Żeby pobrać raport, należy dokonać rejestracji w serwisie internetowym BIK. W trakcie zakładania konta należy podać dane zamieszczone na dowodzie osobistym, a do tego potwierdzić tożsamość poprzez przesłanie skanu tegoż dokumentu. Nie obejdzie się też bez przelewu weryfikacyjnego. Po odebraniu linku aktywacyjnego i kodu autoryzacyjnego należy zalogować się w serwisie. Wtedy można już pobrać raport na swój temat. Pojedynczy raport BIK to koszt 39 zł. Można też zakupić pakiet raportów za 99 zł. Poprzez pobranie raportu konsument może:

  • upewnić się, czy nikt nie wziął kredytu na jego dane,
  • sprawdzić, czy nie zalega ze spłatą zobowiązań,
  • ocenić szansę na otrzymanie kredytu (pożyczki).

Negatywne wpisy w rejestrze dłużników. Czy pożyczka bez BIK jest w ogóle możliwa?

Niechlubne informacje w BIK to coś, czym konsument nie chce się chwalić. Osoby zadłużone poszukujące rozwiązania z trudnej sytuacji w postaci nowej pożyczki zazwyczaj spotykają się z decyzją odmowną, zarówno w bankowej, jak i pozabankowej instytucji finansowej. Obecnie niemal wszystkie firmy pożyczkowe sprawdzają dane przechowywane w Biurze Informacji Kredytowej. Z tego powodu pożyczka bez BIK dostępna jest jedynie u wybranych pożyczkodawców. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ocena zdolności kredytowej zostanie dokonana zapewne na podstawie innych rejestrów. W przeciwnym razie instytucja finansowa, aby ograniczyć ryzyko pożyczkowe, będzie wymagała dodatkowego zabezpieczenia pożyczki, np. w postaci gwaranta lub majątku.

1https://www.bik.pl/poradnik-bik/co-wplywa-na-wysokosc-oceny-punktowej

4.6/5 - (41 votes)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.