Na co udzielana jest pożyczka płynnościowa?

Weź pożyczkę
Na co udzielana jest pożyczka płynnościowa?

Pomoc dla przedsiębiorców w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 przyjmuje różną postać. Rozwiązania rządowe zostały uzupełnione o te unijne. Wśród nich jest pożyczka płynnościowa z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020. Które firmy mogą z niej skorzystać? Co trzeba zrobić, aby otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe? Na co można przeznaczyć otrzymane środki? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące udzielania i warunków pożyczek płynnościowych POIR.

Na czym polega pożyczka płynnościowa i do kogo jest skierowana?

Jednym z elementów pomocowych dla firm walczących o utrzymanie płynności finansowej w czasie kryzysu jest specjalna, nowa pożyczka płynnościowa oferowana na preferencyjnych warunkach. Ma ona wyjątkową postać, gdyż połączono ją z dotacją na koszty oprocentowania. To rozwiązanie dla: 

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które są zarejestrowane na terenie Polski i ich działalność jest potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru,
 • przedsiębiorstw bez względu na branżę, w której prowadzona jest działalność,
 • firm, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej przed 31 grudnia 2019 roku, a w chwili obecnej odnotowały jej pogorszenie w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub ich działalność jest z tego powodu zagrożona,
 • firm, które nie zostały wykluczone z dostępu do środków publicznych,
 • podmiotów gospodarczych wykonujących działalność w stałym miejscu – na dzień zawarcia umowy pożyczki,
 • wnioskujących w odpowiedni sposób do instytucji finansującej, która współpracuje z BGK.

Pożyczki nie otrzyma przedsiębiorstwo, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy udzielonej niezgodnie z prawem na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, orzeczenia sądu krajowego lub unijnego. Oprócz pożyczki płynnościowej z POIR dla przedsiębiorców równolegle pojawiła się pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej, czyli organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych czy centrów integracji społecznej. 

Na co może zostać przeznaczona pożyczka płynnościowa?

Z założenia pożyczka płynnościowa POIR ma pomóc przetrwać trudny czas firmom z sektora MŚP. Pozwala sfinansować wydatki niezbędne na utrzymanie bieżącej działalności oraz zapewnić firmie płynność finansową. Może więc zostać przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników, a w tym także koszty ZUS i US. Umożliwia pokrycie kosztów związanych z personelem pracującym na terenie przedsiębiorstwa, będącym formalnie na liście płac podwykonawców. Z pieniędzy otrzymanych w ramach pożyczki płynnościowej można zrealizować zakupy towarów do firmy, paliwa, a ponadto opłacić media (gaz, prąd itd.). Co do zobowiązań firmowych środki mogą pokryć te:

 • publiczno-prywatne,
 • nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 roku, 
 • handlowe, wynikające z zaległych faktur od kontrahentów lub podwykonawców oraz związane z kosztami użytkowania elementów infrastruktury. 

Termin maksymalny na wykorzystanie przyznanych przedsiębiorstwu środków to 30 dni. Konieczne jest przedstawienie zestawienia zrealizowanych wydatków, a na to czasu jest więcej, gdyż to 6 miesięcy.

Do kogo można zgłosić się po pożyczki płynnościowe?

O pożyczkę płynnościową mogą ubiegać się firmy z całej Polski. Instytucjami finansującym zostały te, które podpisały stosowne umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, współpracującym w zakresie pożyczek unijnych oraz dodatkowego unijnego finansowania z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Są nimi:

 • dla firm z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
 • dla firm z województw: łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
 • dla firm z województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego – Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka i Lubelska Fundacja Rozwoju. 

Pieniądze, które są wypłacane w ramach pożyczki płynnościowej, pochodzą ze środków europejskich. W puli jest 400 mln zł, ale Minister Funduszy i Polityki Regionalnej nie wyklucza zwiększenia budżetu. Aktualnie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka i Lubelski Fundusz Rozwoju zawiesiły przyjmowanie wniosków, co jest spowodowane sporym zainteresowaniem firm i ogromną ilością tych, które już wpłynęły, przez co pula środków z BGK została wyczerpana. Zapowiedzią BKG jest uruchomienie dodatkowych środków w połowie maja i wybór kolejnych pośredników finansowych. Lista podmiotów udzielających pożyczek jest aktualizowana na stronie BGK: www.bgk.pl.

Co warto wiedzieć o pożyczkach płynnościowych?

W czasie, gdy ogrom informacji na temat rozwiązań pomocowych może przytłaczać, przyda się pewne zestawienie faktów dotyczących pożyczek płynnościowych. To, co najważniejsze, to to, że:

 • Mają być udzielane do końca 2020 roku.
 • Mogą zostać przyznane więcej niż jeden raz dla jednej firmy, pod warunkiem, że nie przekroczą łącznie 15 mln zł.
 • Oprocentowanie wynosi 0%.
 • Nie przewidziano opłat i prowizji.
 • W czasie okresu kredytowego przez pierwsze 2 lata można skorzystać z wakacji kredytowych, zamrażając ratę (kapitałową, gdyż części odsetkowej nie ma) na 2 miesiące.
 • Pierwszą ratę firma musi zapłacić dopiero po 6 miesiącach od zaciągnięcia pożyczki.
 • Nie jest wymagany wkład własny, aby uzyskać unijne finansowanie.
 • Wypłata pożyczki odbywa się w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.
 • Okres spłaty może wynosić maksymalnie 6 lat.
 • Zabezpieczeniem spłaty pożyczek do kwoty 100 tys. jest weksel in blanco.

To, co jest istotne, to także wysokość pożyczki. Ta jest określona jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za rok 2019 lub za ostatni rok, za który są dostępne takie dane. Firma może zwrócić się o dodatkowe środki z odpowiednim uzasadnieniem, które będą mogły zapewnić jej utrzymanie płynności finansowej przez kolejne 18 miesięcy. 

Jak złożyć wniosek o pożyczkę płynnościową?

Na stronach internetowych instytucji finansujących można znaleźć wszelkie wymagane dokumenty. Choć Ministerstwo unijne środki przekazało w gestię BGK, to właśnie do pośredników finansowych należy kierować wnioski. Można to zrobić online lub udając się do punktu obsługi klienta. Do wniosku trzeba dołączyć prognozę płynności finansowej w postaci biznesplanu. 

4.5/5 - (37 votes)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.