Pożyczka bez zaświadczeń o dochodach

Weź pożyczkę
Pożyczka bez zaświadczeń o dochodach

Zaświadczenie o dochodach to dokument niezbędny do uzyskania kredytu bankowego, ale już w przypadku pożyczek pozabankowych – nie. Nie trzeba również dołączać potwierdzenia o osiąganych dochodach. Dlatego ten szczególny rodzaj pożyczek cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród osób, które nie mogą pochwalić się stabilnymi dochodami.

Kto może wziąć pożyczkę bez zaświadczeń?

Tego rodzaju pożyczka bez zaświadczeń to rozwiązanie dla klientów, posiadających regularny dochód, lecz niemających odpowiednich dokumentów, które są potrzebne, starając się np. o kredyt gotówkowy w banku.

Firma pożyczkowa może poprosić dodatkowo jedynie o wyciąg z konta bankowego lub dokument potwierdzający opłaty za bieżące rachunki, np. za mieszkanie.

Pożyczka bez udokumentowanych dochodów skierowana jest, m.in. do:

 • osób bezrobotnych,
 • pracujących na podstawie innych umów niż umowa o pracę,
 • dorabiających w tzw. szarej strefie oraz
 • utrzymujących się z innych źródeł niż praca, np. świadczenia, wynajem mieszkania, inwestowanie w akcje, itp.

Do kogo skierowana jest pożyczka bez udokumentowanych dochodów?

Oferty pożyczki bez dochodów dedykowane są pełnoletnim osobom, które posiadają:

 • numer PESEL,
 • zdolność do czynności prawnych,
 • obywatelstwo polskie i zamieszkanie na terenie kraju,
 • aktualny numer konta bankowego, adres e-mail, numer telefonu.

Koniecznym warunkiem jest też wykazanie zdolności kredytowej, która jednak w zależności od instytucji, jest różnie określana. Spełniając te wymogi, możemy spodziewać się pozytywnej decyzji pożyczkowej.

Warunki udzielenia pożyczki bez udokumentowanych dochodów

Firmy pożyczkowe działają na nieco odmiennych zasadach niż banki, dlatego mogą pozwolić sobie na większą elastyczność w ustalaniu warunków przyznawania pożyczek. W każdym jednak przypadku sprawdzają wiarygodność kredytową oraz zdolność kredytową.

Podczas procesu wnioskowania wymagają też podania informacji o osiąganych dochodach. Natomiast zaświadczenie o dochodach znane z procedur bankowych, zostaje pominięte. W efekcie czego uzyskanie pożyczki bez dochodu staje się szybsze.

Tego rodzaju pożyczki pozabankowe wiążą się z pojęciem dochodu, które warto wyjaśnić. Za dochód uznaje się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odjęciu obligatoryjnych składek. Nie musi być to kwota, którą zarabiamy.

Dochodem może być również świadczenie, które otrzymujemy i z którego się utrzymujemy. Wielu konsumentów utożsamia dochód wyłącznie z wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia. Tymczasem o dochodach mówimy też wtedy, gdy ich źródłem są:

 • wynajem mieszkania czy innej nieruchomości,
 • renta lub emerytura,
 • zatrudnienie na podstawie umowy kontraktowej, o dzieło czy zlecenie,
 • alimenty,
 • świadczenia społeczne i rodzinne,
 • zyski z działalności opodatkowanej.

Instytucje pozabankowe akceptują różne źródła dochodu. Zaliczają do nich, m.in. środki z programu rządowego 500 plus. Dochody stanowią składową do oceny zdolności kredytowej. Poza nimi istotne są inne czynniki, jak:

 • historia kredytowa, czyli wcześniej zaciągnięte pożyczki z informacjami o ich spłacie,
 • wysokość miesięcznych zobowiązań (nie mogą one przekroczyć osiąganego dochodu).

Osoby, które uzyskują pieniądze na życie z innych źródeł niż praca etatowa, a przy tym spełnią warunki pożyczkodawcy, dostaną pożyczkę bez dochodu, gdyż nie ma tutaj sztywnych regulacji. 

Rodzaje pożyczek bez dochodów

Oferta pozabankowa uwzględnia pożyczki dla bezrobotnych oraz pożyczki dla zadłużonych z zajęciem komorniczym. Osoby pozostające bez stałego zatrudnienia mogą bez przeszkód korzystać ze standardowej oferty firm pożyczkowych, również gdy:

 • otrzymują wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • utrzymują się z alimentów,
 • pobierają należność z najmu nieruchomości,
 • dopiero podejmują pracę i są w trakcie okresu próbnego,
 • są studentami i pobierają stypendium lub zapomogę od rodziny.

Osoba bezrobotna, która nie posiada żadnego dochodu, może liczyć na firmy pozabankowe oferujące pożyczki dla bezrobotnych w postaci:

Tradycyjna szybka pożyczka bez dochodu w postaci chwilówki od ręki nie jest za to możliwa, gdy zataimy prawdę o swoich dochodach. W takiej sytuacji spotkamy się z odmowną decyzją pożyczkową. Należy jednak pamiętać, że brak dochodu nie oznacza brak rozwiązań. Warto wiedzieć, że szybka pożyczka bez dochodu nie będzie taka szybka w przypadku bezrobotnych, bo tutaj formalności bywa nieco więcej.

Na czym polega pożyczka bez dochodów na raty?

To nic innego, jak pożyczki online czy tzw. pożyczki bez zaświadczeń, które charakteryzują się tym, że nie jest wymagane przedstawiania zaświadczeń przez klienta, np. tych potwierdzających zatrudnienie.

Wyróżnia je minimum formalności, dowolny cel, wygodne i szybkie wnioskowanie, a także co kluczowe – krótki termin spłaty (zazwyczaj 30-, 45- lub 60 dni). Sama maksymalna kwota pożyczki wynosi nie więcej niż 5-6 tys. zł.

Brak dostarczania zaświadczeń o dochodach to na pewno duże ułatwienie w staraniu się o finansowanie. Nie musimy tracić czasu na załatwianie dokumentu z zakładu pracy. Poza tym jest to dobre rozwiązanie dla osób mających dochody z innych źródeł, których nie da się potwierdzić żadnym zaświadczeniem.

Weryfikacja klienta ubiegającego się o pożyczkę bez udokumentowanych dochodów

Każdy wniosek pożyczkowy poprawnie wypełniony podlega weryfikacji pod względem danych jego autora. W przypadku pożyczki bez dochodu i BIK wnioskodawca sprawdzany jest pod kątem danych osobowych i jego sytuacji finansowej. Pożyczkodawca może zwrócić się do któregoś z podmiotów gromadzących informacje o długach o udostępnienie danych. Nie musi być to jednak Biuro Informacji Kredytowej.

Sprawdzona zostanie także wysokość środków przeznaczanych na utrzymanie. W tym celu firmy pożyczkowe nie muszą prosić o zaświadczenie potwierdzające dochód. Coraz częściej wybierają alternatywę i weryfikacja tożsamości odbywa się poprzez konto bankowe, logowanie, albo za pomocą przelewu weryfikacyjnego. 

Jak zwiększyć szanse uzyskania pożyczki bez dochodu?

O przyznaniu lub nieprzyznaniu pożyczki bez dochodu w formie ratalnej decyduje szereg czynników. Firmy pozabankowe zwracają uwagę na poprawność złożonego wniosku, zgodność danych, wysokość wszystkich środków służących na utrzymanie, a także łączną wysokość zobowiązań finansowych.

Mogą sprawdzić także historię zobowiązań. Dlatego, jeśli interesują nas pożyczki ratalne bez dochodu w tradycyjnej postaci (umowy o pracę), maksymalna kwota pożyczki musi być proporcjonalna do naszego domowego budżetu.

Jak poprawić swoją sytuację finansową?

 • Znajdź dodatkowe wiarygodne źródła utrzymania,
 • Postaraj się o dodatkowe źródła dochodów,
 • Zabezpiecz pożyczkę, np. poręczeniem, zastawem

Bywa, że przyczyną odrzuconego wniosku jest brak pozytywnej weryfikacji ze względu na inny rodzaj konta bankowego niż osobiste lub błędnie wprowadzone dane we wniosku pożyczkowym. 

O czym pamiętać, szukając pożyczki bez dochodów?

Jeśli zależy nam na otrzymaniu pożyczki internetowej bez zbędnych formalności, warto zwrócić uwagę na wymogi stawiane przez firmy pozabankowe (np. minimalny próg wiekowy, sposób weryfikacji, oferowane kwoty pożyczki) oraz na całkowity koszt pożyczki.

Całkowity koszt kredytu bankowego jest zazwyczaj niższy niż pożyczki, lecz kredyt jest za to trudniejszy do uzyskania.

Dużą rolę odgrywa tutaj:

 • RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pożyczki) – to wskaźnik, na który składają się wszystkie opłaty doliczane do finansowania, m.in. całkowita kwota pożyczki, prowizja, odsetki, oprocentowanie.
 • Opcja pierwszej pożyczki za 0 zł – to oferty skierowane głównie do nowych klientów. W tym przypadku RRSO dla przykładowej pożyczki wynosi 0%. Pożyczając więc 2 tys. zł, oddajemy tyle samo, bez żadnych dodatkowych odsetek i prowizji.

Pamiętajmy tylko, że pozabankowe pożyczki krótkoterminowe mają krótki okres spłaty. Dlatego, gdy nie jesteśmy pewni, że zwrócimy dług na czas, sprawdźmy, czy możliwe jest przedłużenie terminu spłaty pożyczki. Niektórzy pożyczkodawcy wychodzą z taką inicjatywą, po wcześniejszym złożeniu wniosku przez klienta.

1 Dane BIK: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/422870/grupa-bik-obraz-rynku-pozyczek-w-polsce.

4.5/5 - (22 votes)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.