Refinansowanie pożyczki co to jest?

Weź pożyczkę
Refinansowanie pożyczki co to jest?

W przypadku problemów ze spłatą pożyczki coraz częściej pojawia się rozwiązanie pozwalające na odroczenie terminu spłaty pożyczki. Co kryje się po pojęciem refinansowania pożyczki? Kto może skorzystać z tej opcji i w jaki sposób należy to zrobić?

Refinansowanie pożyczki co to znaczy?

Samo słowo refinansowanie odnosi się do operacji pieniężnej, której istotą jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania dla zastępstwa środków własnych, wydatkowanych na jakiś cel. Refinansowanie pożyczki polega zatem na zaciągnięciu nowej pożyczki w celu spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania finansowego.

W praktyce wygląda to tak, że firma pożyczkowa, której pożyczkobiorca zgłasza problem z terminową spłatą zobowiązania (nazwijmy ją A) oferuje możliwość skorzystania z usług innej firmy pożyczkowej (nazwijmy ją B). Zazwyczaj są to po prostu zaprzyjaźnione firmy. Pożyczkobiorca zyskuje możliwość ustalenia korzystnego terminu spłaty pożyczki. Trzeba jednak podkreślić, że osoba, która korzysta z usługi refinansowania nie otrzyma na swoje konto pieniędzy z nowej pożyczki. Środki finansowe są przekazywane przelewem z firmy pożyczkowej A do firmy pożyczkowej B. Zadłużenie pożyczkobiorcy wobec pierwszego pożyczkodawcy zostaje uregulowane. Od momentu podpisania nowej umowy o pożyczce na pożyczkobiorcy ciąży dług wobec firmy B. W procesie refinansowania pożyczki pojawia się konieczność uiszczenia opłaty przez pożyczkobiorcę. Jest to prowizja dla firmy B, czyli tej, do której przechodzi dług. Wysokość pożyczki refinansującej odpowiada wysokości pożyczki, ze spłatą której pojawiły się problemy.

Refinansowanie a rolowanie pożyczki

To stosunkowo nowa usługa finansowa oferowana przed pozabankowe podmioty rynku finansowego. Do niedawna często używanym pojęciem w tym kontekście było rolowanie pożyczki. Funkcjonowanie pożyczkodawców z sektora pozabankowego uległo zmianie po wejściu w życie Ustawy antylichwiarskiej, a konkretnie po nowelizacji Ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Instytucje pozabankowe przed zmianami w przepisach oferowały rolowanie pożyczki, czyli odroczenie terminu spłaty. Z powodu limitów kosztów pożyczkowych, które obejmują także koszty związanie z przekładaniem terminu spłaty usługa ta przestała być opłacalna dla pożyczkodawców.

Czym różni się refinansowanie pożyczki od przedłużenia terminu spłaty?

Te dwa pojęcia łączy wspólny mianownik. Jest nim przesunięcie terminu regulowania płatności. Obecnie niektóre firmy pożyczkowe dopuszczają przedłużenie terminu spłaty, umożliwiają rozłożenie chwilówki na raty. Ta opcja nie zawsze jest dostępna. Oczywiście niezbędne jest poniesienie określonych kosztów. Refinansowanie pożyczki jest formą przedłużenia terminu spłaty pożyczki.

Kiedy można skorzystać z refinansowania pożyczki?

Usługa refinansowania pożyczki oferowana przez firmy pożyczkowe skierowana jest do osób, które nie są w stanie spłacić zobowiązania finansowego w wyznaczonym w terminie. Ostateczny termin na spłatę pożyczki widnieje w umowie lub harmonogramie spłaty pożyczki. W przypadku pożyczki krótkoterminowej okres spłaty jest krótki, dlatego często nie stosuje się harmonogramu, a ostateczną datę na uregulowanie zadłużenia umieszcza się w zapisach umowy. Stosowany każdorazowo w przypadku pożyczki ratalnej harmonogram spłaty pożyczki to plan uwzględniający wysokość rat pozostałych do uregulowania oraz maksymalny termin spłaty poszczególnej raty.

Zwykle bywa tak, że to pożyczkobiorca określa okres spłaty. Nawet skrupulatnie zaplanowany budżet domowy może zostać nadszarpnięty przez nagłe, nieplanowane wydatki. Problemy z terminową spłatą mogą pojawić się zwłaszcza w przypadku wysokich rat lub zbyt krótkiego terminu na spłatę pożyczki zaciągniętej na dużą sumę pieniędzy. Nieterminowe dokonywanie płatności skutkuje opłatami za opóźnienia z karnymi odsetkami, przypomnieniami o konieczności spłaty zadłużenia, a w konsekwencji braku jego regulowania przekazaniem sprawy do postępowania sądowego i egzekucyjnego. Nierzetelny pożyczkobiorca trafia do ogólnopolskich baz dłużników. Dzięki refinansowaniu pożyczki możliwe jest uniknięcie podobnych kłopotów.

Pożyczkobiorca może skorzystać z usługi refinansowania zaciągniętej pożyczki za darmo lub pożyczki do 60 dni przede wszystkim, kiedy firma pożyczkowa nie posiada w swojej ofercie możliwości formalnego wydłużenia czasu spłaty zobowiązania.

Jak można skorzystać z refinansowania pożyczki?

W celu skorzystania z usługi refinansowania pożyczkobiorca powinien skontaktować się z firmą pożyczkową, u której zaciągnął pożyczkę. Można to zrobić dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta konkretnej firmy lub korzystając z systemu indywidualnego profilu na stronie internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów znajdują się tabeli opłat i prowizji bądź w regulaminie. Są one zależne od wysokości zobowiązania i okresu, ja jaki pożyczkobiorca chciałby przedłużyć spłatę. Pożyczkodawca w tej sytuacji nie nalicza karnych odsetek. Zazwyczaj wszystkie formalności związane z przekazaniem zobowiązania innej firmie pożyczkowej załatwia pożyczkodawca.  Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zaakceptowania nowych warunków zwrotu pożyczki.

Warto pamiętać o tym, że refinansowanie pożyczki to szansa, z której warto skorzystać w kryzysowej sytuacji, jednak zbyt częste problemy z terminową spłatą zobowiązania finansowego i każde ponowne korzystanie z opcji refinansowania mogą skończyć się lawiną nieuregulowanych długów. W rezultacie pożyczkobiorca wpada w spiralę zadłużenia.

4.4/5 - (9 votes)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.