Co z pożyczką po śmierci?

Weź pożyczkę
Co z pożyczką po śmierci?

Spadek kojarzy się zazwyczaj z niespodziewanym zwiększeniem się majątku: wzrostem oszczędności, otrzymaniem samochodu czy domu. Niestety w spadku dostać można również długi osoby zmarłej, i to nie tylko dotyczących zobowiązań zaciągniętych wobec banków, ale też wobec podmiotów pozabankowych oraz innych wierzycieli.

Rodzaje dziedziczenia długów – dlaczego to takie ważne?

Zanim poruszymy kwestię dziedziczenia długów, warto rozróżnić rodzaje dziedziczenia. Zgodnie z Art. 992 § 1 Kodeksu cywilnego prawa majątkowe oraz obowiązki majątkowe zmarłego w chwili jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób. Jeśli jesteśmy spadkobiercami, warto jak najwcześniej dowiedzieć się, czy dziedziczymy po zmarłej osobie jakieś pożyczki online, kredyty, czy inne zobowiązania do zapłaty. Jak najszybciej, bowiem czas ma tutaj duże znaczenie. W przepisach spadkowych można znaleźć zapisy dotyczące konkretnych terminów, których przestrzegać należy, decydując się na konkretne działania, mające ochronić nas przed długami otrzymanymi w spadku.

Mówić można m.in. o dziedziczeniu ustawowym. Zgodnie z ustawą w pierwszej kolejności do spadku powołane są dzieci spadkobiercy oraz jego małżonek/małżonka. W przypadku braku dzieci dziedziczy małżonek i rodzice zmarłego. W ustawie znajdują się konkretne zapisy precyzujące, kto dziedziczy w przypadku śmierci rodzica (dziedziczy wtedy rodzeństwo zmarłego) lub śmierci rodzeństwa (dziedziczą wtedy dzieci rodzeństwa). Mówić można również o dziedziczeniu testamentowym, w którym majątek (i długi) przekazywane są osobie uwzględnionej w testamencie. To rozróżnienie jest o tyle ważne, że zgodnie z nim przysługują nam różnorodne terminy, których przestrzegać musimy, jeśli nie chcemy odziedziczyć długów.

Kiedy dziedziczymy długi?

Jeśli jesteśmy spadkobiercami dziedziczącymi z ustawy w pierwszej kolejności, spadek dziedziczymy w momencie, w którym dowiadujemy się śmierci spadkodawcy. Jeśli jesteśmy dalszym spadkobiercą ustawowym, spadek dziedziczymy, gdy dowiemy się o tym, że spadkobierca bliższy odrzucił spadek. Jak łatwo się domyślić, spadkobierca testamentowy dziedziczy, gdy dowie się do powołaniu go do spadku w testamencie.


Przeczytaj także:
Pożyczki dla osób bez umowy o pracę
Umowa pożyczki kiedy zgłoszenie do urzędu skarbowego?


Podane wyżej terminy istotne są, bowiem spadkobierca ma sześć miesięcy liczonych od dnia, kiedy dowiaduje się o spadku, na złożenie oświadczenia (przed sądem lub przed notariuszem), w którym przyjmie lub odrzuci spadek. W spadek wlicza się zarówno majątek jak i długi, jeśli więc zdecydujemy się na jego przyjęcie, dziedziczymy wszystko, łącznie z pożyczkami ratalnymi. Podobnie jest z odrzuceniem spadku: rezygnując z długów, rezygnujemy również z majątku zmarłego. Jeśli po upływie sześciu miesięcy nie złożymy żadnego oświadczenia, spadek zostaje nam przyznany z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca, chociaż dziedziczy długi zmarłej osoby, to dziedziczy je do wartości dóbr, które otrzymał w spadku. Zobrazować to można za pomocą prostego przykładu. Dziedzicząc motor warty 10 tysięcy złotych i dług o wartości 15 tysięcy złotych odpowiadamy za dług jedynie do wysokości 10 tysięcy złotych.

Dziedziczenie przed i po nowelizacji ustawy

Gdyby nadal obowiązywał stan prawny sprzed nowelizacji ustawy 18 października 2015 roku, do czynienia nie mielibyśmy z dziedziczeniem z dobrodziejstwem inwentarza, ale z dziedziczeniem wprost. Przed nowelizacją niezłożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się o spadku oznaczało automatyczne przejęcie pełnej odpowiedzialności za długi zmarłego. Ta zasada nazywana jest prostym przejęciem spadku. Nowelizacja wprowadzona została, aby chronić interesy osób, które dziedziczyły długi nie ze swojej winy, a tylko dlatego, że obarczały ich zobowiązania krewnych. Obecnie można uznać więc, że spadkobierca odpowiada za dziedziczony dług w sposób ograniczony

Nowelizacja z 18 października 2015 roku dotyczy również warunków, na których powstaje spis inwentarza. Przed nowelizacją sporządzony mógł być jedynie przez sądowego komornika. Po nowelizacji możliwe jest przygotowanie takiego wykazu przez spadkobiercę, przyjmującego spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Kto dziedziczy długi współkredytobiorcy?

Warto zarysować jeszcze jeden możliwy scenariusz, a więc wzięcie kredytu z osobą, która później zmarła. Tutaj wiele zależy od rodzaju wziętego kredytu. W kredycie hipotecznym (oraz w innych pożyczkach, opiewających na wyższe kwoty), konieczne jest ubezpieczenie na życie. W razie śmierci współkredytobiorcy, ubezpieczyciel odpowiada za spłatę części zmarłej osoby (wyjątek to: samobójstwo lub śmierć poniesiona w wyniku spożycia alkoholu lub narkotyków).

Jak widać spadek to nie tylko korzyści majątkowe. Zmiany prawne, które dokonały się w 2015 roku w większym stopniu chronią interesy spadkobierców. Mimo to warto posiadać wiedzę dotyczącą terminów, w których możemy zrzec się spadku. Najprostszym rozwiązaniem, które uchroni naszych bliskim przed dziedziczeniem kredytu pozostaje polisa na życie. Zapewni ona spłatę pozostałej części kredytu osoby zmarłej przez ubezpieczyciela.

4.6/5 - (14 votes)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.