Kiedy pożyczka podlega VAT?

Weź pożyczkę
Kiedy pożyczka podlega VAT?

W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć produkt lub usługę, od którego nie trzeba płacić podatku. Dlatego sporo osób może się zastanawiać, jak to jest z podatkiem przy braniu pożyczek. W końcu biorąc zobowiązanie finansowe, które dostarcza nam dodatkowych środków materialnych, teoretycznie się wzbogacamy. A co z podatkiem VAT? Kiedy pożyczka podlega VAT? Na szczęście prawo jest bardzo korzystne dla pożyczkobiorców i nie zawsze trzeba płacić podatek od pożyczki.

VAT – podatek od towarów i usług

Podatek VAT, czyli od towarów i usług dotyczy zarówno sprzedawców, jak i odbiorców. Udzielanie oprocentowanych pożyczek gotówkowych to świadczenie odpłatnych usług. Z tego powodu można się zastanawiać, kto płaci podatek VAT oraz jaka jest jego stawka. Opodatkowane VAT są koszty występujące w pożyczce. Mogą to być na przykład odsetki. Jednak sama czynność udzielania pożyczki jest zwolniona z podatku VAT według artykułu 43 ustęp 1 punkt 38 Ustawy o VAT. Jak to rozumieć? Pożyczkobiorca nie musi osobno płacić podatku VAT. Za to pożyczkodawca, który jest płatnikiem VAT, będzie miał taki obowiązek.

Kiedy płacony jest VAT od pożyczki?

Podmioty gospodarcze, które trudnią się udzielaniem pożyczek albo nie jest to ich główną działalnością, ale okazjonalnie to robią, są zwolnione z płacenia podatku VAT za wykonaną usługę. Jeżeli jednak mamy wątpliwości czy artykuł 43 zwalnia od płacenia podatku VAT w konkretnej sytuacji, zawsze można wystąpić o indywidualną interpretację podatkową. Jednakże podatek od samych kosztów pożyczki, które dla przedsiębiorstwa zajmującego się udzielaniem pożyczek, są przychodem, należy zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast osoba prywatna pożyczająca w firmie pożyczkowej pieniądze, nie płaci VATu wcale. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Innym podatkiem, o którym często mówimy w kontekście zawierania umów, jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Ponieważ umowa o pożyczkę to umowa oparta o Kodeks Cywilny, warto pamiętać o istnieniu tego podatku. Pożyczając pieniądze od firmy pożyczkowej, której działalność polega na świadczeniu takich usług, nie trzeba płacić podatku PCC. Jest to możliwe, ponieważ zamieramy umowę między przedsiębiorcą a osobą prywatną.

Inaczej jest w sytuacji, gdy umowa o pożyczkę jest zawierana między dwoma osobami prywatnymi, konieczne będzie zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obecnie stawka tego podatku wynosi 0,5% liczone o wartości pożyczki. Możliwe jest zwolnienie od zapłaty tego podatku w dwóch sytuacjach:

  • umowa została zawarta między krewnymi należącymi do I grupy podatkowej, a łączna suma pożyczek w ciągu 5 lat nie przekracza kwoty 9637 zł,
  • pożyczona kwota od osób spoza I grupy podatkowej nie przekracza 1000 zł.

Wszystkie osoby prywatne muszą zgłosić umowę do Urzędu Skarbowego, nawet jeśli są zwolnione z opłacenia podatku PCC. Czas na złożenie deklaracji to 14 dni. Jeśli pożyczkobiorca nie zgłosi, że otrzymał pożyczkę i nie udokumentuje, że nie musi płacić podatku lub gdy ma obowiązek, a tego nie zrobi – zostaną nałożone na niego sankcje.

Oceń wpis

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.