Pożyczka w lombardzie - jak ją otrzymać?

Weź pożyczkę
Pożyczka w lombardzie - jak ją otrzymać?

Pożyczka w lombardzie to pożyczka, która jest udzielana pod zastaw obligacji, akcji lub papierów wartościowych. Jako zabezpieczenie mogą posłużyć również przedmioty o charakterze użytkowym – mowa tutaj o przedmiotach takich jak sprzęt elektroniczny, biżuteria czy dzieła sztuki.

Jak udzielana jest pożyczka w lombardzie?

Najważniejszą cechą charakterystyczną pożyczki w lombardzie jest fakt, że posiada ono krótki termin spłaty. Z reguły udzielane są one na okres od 7 do 30 dni. W tym czasie zastawiony przedmiot znajduje się w lombardzie, ale nie jest jeszcze jego własnością. Ważna informacja jest taka, że lombard zobowiązany jest do tego, aby przechowywać zastawione rzeczy w taki sposób, aby po spłaceniu pożyczki trafiły one do klienta w nienaruszonym stanie. Oczywiście zastawiane przedmioty muszą wyróżniać się określoną wartością, aby mogły być uznane za formę zabezpieczenia. Za zabezpieczenie można uznać na przykład sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki lub biżuterię.

Zanim otrzymamy pożyczkę w lombardzie, najpierw należy podpisać odpowiednią umowę. W takim dokumencie muszą znaleźć się następujące informacje:

 • podstawowe informacje na temat klienta,
 • wysokość pożyczki udzielonej klientowi,
 • rodzaj zastawu,
 • dokładny opis zastawionego przedmiotu,
 • termin spłaty pożyczki,
 • forma spłaty pożyczki,
 • wykaz opłat związanych z obsługą zadłużenia,
 • wartość zastawu,
 • podpisy klienta oraz przedstawiciela lombardu.

Przeczytaj również:
Dlaczego warto zaciągać pożyczki ratalne online bez zaświadczeń?


Termin spłaty pożyczki w lombardzie

W sytuacji, gdy klient nie odda długu w ustalonym w umowie terminie bądź nie zgłosi chęci wydłużenia terminu spłaty, zastaw staje się własnością lombardu oraz trafia do sprzedaży. Jak wskazują aktualnie obowiązujące przepisy, informacje o pożyczce z lombardu nie mogą być udzielone nawet członkom naszej najbliższej rodziny. Jedynym wyjątkiem od tej sytuacji jest wyrażenie na to zgody przez właściciela zastawu.

Warto mieć na uwadze, iż kwota otrzymanej pożyczki nie może być wyższa niż maksymalna wartość zastawu. Termin spłaty otrzymanej pożyczki oraz wszelkie koszty związane z nią zawarte są w umowie między lombardem a klientem. Wysokość prowizji zależy od kwoty pożyczki, terminu spłaty oraz wartości zastawu. Dług może zwrócić pożyczkobiorca oraz każda inna, wskazana przez niego osoba. Jeśli spłacamy zobowiązanie, musimy zwrócić pożyczoną kwotę razem z prowizją do dnia, który oznaczono w umowie.

Kolejna istotna informacja jest taka, że pożyczkę lombardową można również otrzymać w banku. Za zabezpieczenie takiej pożyczki posłużą bony oraz książeczki PKO bądź blokada środków zgromadzonych na koncie. Banki akceptują również wszelkie kosztowności typu biżuteria,  złote monety.

Co można zastawiać w lombardzie biorąc pożyczkę?

pożyczka w lombardzie

W lombardzie można zastawiać tak naprawdę dowolnie wybrane przedmioty. Jedynym warunkiem jest to, aby posiadały one określoną wartość. Wśród popularnych przedmiotów zastawianych w lombardach wymienia się:

 • sprzęt AGD,
 • biżuterię,
 • sprzęt elektroniczny – laptopy, komputery, smartfony, tablety,
 • pamiątki rodzinne charakteryzujące się wysoką wartością,
 • antyki,
 • inne dzieła sztuki.

Czy możliwa jest pożyczka w lombardzie bez zastawu?

Pożyczka w lombardzie bez zastawu jest możliwa do zdobycia jedynie dla osób pełnoletnich. Odbywa się to na zasadach pożyczki z terminem max 30 dni. Jednak trzeba uważać na takie oferty, zazwyczaj mają gorsze warunki niż klasyczne pożyczki pozabankowe. Zdarza się, że osoba w potrzebie gotówki nie ma na własność przedmiotu, który mógłby stanowić zabezpieczenie wobec lombardowej pożyczki. Obecnie wiele sprzętów szybko traci na wartości, dlatego mogą okazać się one niewystarczające wobec oczekiwanej kwoty pożyczki. Trzeba pamiętać, że lombardy pożyczają ok. 30% wartości zastawu. Właściwie nigdy nie udzielają pożyczki w oparciu o rynkową wartość ruchomości i mają do tego pełne prawo.

Lombardy nie są firmami stricte pożyczkowymi. Od osoby, która chce pożyczyć pieniądze, wymagają zastawu. Bywa, że konieczne jest okazanie dowodu zakupu danego przedmiotu lub aktu własności, aby pracownik lombardu zyskał pewność, że dana rzecz nie pochodzi z kradzieży.

Niestety pożyczka w lombardzie bez zastawu powszechnie nie funkcjonuje. Oferty finansowania można znaleźć pod takim hasłem w internecie. Firmy funkcjonujące jako lombardy online proponują finansowanie bez zastawu, jednak może być obwarowane innymi, surowszymi warunkami.

Należy uważać na takie oferty, gdyż:

 • takich pożyczkodawców nie obowiązują tak daleko idące przepisy, jakie są podstawą działalności firm pożyczkowych,
 • propozycje internetowej pożyczki w lombardzie bez zastawu mogą pochodzić od nieuczciwych firm,
 • stanowią zagrożenie dla osoby zadłużonej, która dodatkowo powiększy zadłużenie.
4.4/5 - (7 votes)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.