Kiedy pożyczka się przedawnia?

Weź pożyczkę
Kiedy pożyczka się przedawnia?

Informacje prawne na temat przedawnienia się pożyczek.

Każde zaciągnięte przez osobę fizyczną, lub prawną zobowiązanie finansowe może ulec przedawnieniu o którym mówią przepisy zawarte w kodeksie cywilnym. To jaki termin przedawnienia posiada dana pożyczka zależy od tego kto jej udziela, oraz na jakich została udzielona ona warunkach. Art. 118 kodeksu cywilnego opisuję tą sytuację w następujący sposób:

„Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”

W powyższym artykule widać dużą rozbieżność między przedawnieniem pożyczki z jasnym terminem spłaty, a taką która go nie posiada. W Polsce każda instytucja finansowa udziela pożyczki z konkretnym terminem spłaty dzięki czemu wiemy kiedy musimy oddać nasze zobowiązanie. W takich przypadkach termin przedawnienia wynosi jedynie 3 lata. Należy jednak pamiętać o tym że przedawnienie liczone jest od daty terminu spłaty a nie zaciągnięcia pożyczki. Jeżeli natomiast mówimy o pożyczce ratalnej, w której termin spłaty rozciągnięty jest na X okresów to termin przedawnienia jest indywidualny dla każdego okresu. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku pożyczek udzielanych przez osoby fizyczne np. członka rodziny. W takich okolicznościach termin możliwości roszczenia sobie praw do pożyczonych środków wynosi 10 lat. Aby przepisy działały w takich sytuacjach konieczny jest dokument potwierdzający fakt zawarcia takiej pożyczki długoterminowej.

Jak radzić sobie z nierzetelnym dłużnikiem 

Instytucje finansowe mają określone procedury co do ściągania należności z dłużników, które wykorzystują dość często. Na wstępie należy zaznaczyć że żadna instytucja finansowa nie ma mocy prawnej, aby egzekwować swój dług (taką zdolność posiada komornik). Przy braku spłaty pożyczki w terminie zostają wysyłane monity (upomnienia), w kolejnym etapie firma pożyczkowa ma prawo skorzystać z usług windykatora. Windykator będzie dochodził praw naszego wierzyciela, i starał się dojść do porozumienia w sprawie spłaty długu. W kolejnym etapie może dojść nawet do sytuacji wezwania komornika, który będzie miał prawo przejąć nasz majątek w ramach spłaty zobowiązania.

W przypadku osób fizycznych, które udzielały pożyczki zasada postępowania roszczeniowego w stosunku do dłużnika wygląda identycznie jak w firmach pożyczkowych.

Skutki posiadania niespłaconych zobowiązań finansowych

Przede wszystkim niszczymy swoją historię kredytową i szanse na ponowne zaciągnięcie zobowiązania w przyszłości. Wszystkie informacje które posiada instytucja finansowa udzielająca nam pożyczki zostaną przekazane do Biura Informacji Kredytowej. BIK zbiera wszystkie dane dotyczące opóźnień w spłatach kredytów i pożyczek a także prowadzi scoring, który wysyłany jest do banków. Scoring BIK w dużym stopniu decyduje o tym czy następnym razem otrzymamy potrzebną nam pożyczkę czy też nie. Punktacja ta udzielana jest w oparciu o naszą historię kredytową, terminową spłatę rat, oraz ilość spłaconych zobowiązań finansowych.

Aby w przyszłości otrzymać jeszcze zobowiązanie finansowe należy wtedy podreperować swój scoring terminową spłatą pożyczek na gorszych warunkach a przede wszystkim uregulowaniem starych zobowiązań. Scoring z biegiem czasu zostanie zwiększony a my będziemy cieszyli się bardzo dobrą historią kredytową i lepszymi warunkami kredytów i pożyczek. Aby monitorować to w jakim stanie jest nasza historia kredytowa możemy wykupić raport BIK dotyczący naszej konkretnej osoby.

Podsumowanie

Dbaj o swoje zobowiązania

Staraj się regularnie dokonywać spłaty wszystkich swoich zobowiązań, dzięki czemu w przyszłości będziesz mieć możliwość uzyskania lepszych ofert kredytów i pożyczek. Niższe oprocentowanie dłuższe terminy spłaty i wyższe kwoty to nagroda za bycie rzetelnym partnerem finansowym a otrzymanie jej wymaga od nas jedynie stosowania się do umów, które podpisywaliśmy. Dokonuj spłat w terminie przewidzianym umową nie wcześniej, ani tym bardziej później. Korzystaj z pożyczki krótkoterminowej, która szybko zostanie spłacona.

Monitoruj swoją historię kredytową o ile jest taka możliwość. Jeżeli nie robiłeś tego do tej pory wykup raport BIK co zapewni ci wgląd we własna przeszłość kredytową a zarazem pozwoli polepszyć tą sytuację.

Redukuj ilość swoich aktywnych zobowiązań

Staraj się mieć nie więcej niż 2-3 aktywne zobowiązania w trakcie spłaty. Dopiero po uregulowaniu jednego zobowiązania powinno myśleć się o następnym co pozytywnie wpłynie na scoring w BIK’u. Warto dowiedzieć się też jak sprawdzić zadłużenie w BIK’u. BIK uwzględnia nie tylko to czy spłacamy zobowiązania regularnie, ale również czy otwieramy coraz więcej zobowiązań. Jeżeli nasza tendencja do zaciągania pożyczek jest rosnąca a dochody nie zachodzi ryzyko braku płynności finansowej i obniżenia się scoringu w BIK. Stawiajmy na krótkie terminy spłaty co da nam większe poczucie pewności co do naszych możliwości regulowania zobowiązań.

4.5/5 - (13 votes)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.