Kiedy pożyczka się przedawnia?

Kiedy pożyczka ulega przedawnieniu?

Informacje prawne na temat przedawnienia się pożyczek.

Każde zaciągnięte przez osobę fizyczną, lub prawną zobowiązanie finansowe może ulec przedawnieniu o którym mówią przepisy zawarte w kodeksie cywilnym. To jaki termin przedawnienia posiada dana pożyczka zależy od tego kto jej udziela, oraz na jakich została udzielona ona warunkach. Art. 118 kodeksu cywilnego opisuję tą sytuację w następujący sposób:

“Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”

W powyższym artykule widać dużą rozbieżność między przedawnieniem pożyczki z jasnym terminem spłaty, a taką która go nie posiada. W Polsce każda instytucja finansowa udziela pożyczki z konkretnym terminem spłaty dzięki czemu wiemy kiedy musimy oddać nasze zobowiązanie. W takich przypadkach termin przedawnienia wynosi jedynie 3 lata. Należy jednak pamiętać o tym że przedawnienie liczone jest od daty terminu spłaty a nie zaciągnięcia pożyczki. Jeżeli natomiast mówimy o pożyczkach ratalnych, w których termin spłaty rozciągnięty jest na X okresów to termin przedawnienia jest indywidualny dla każdego okresu. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku pożyczek udzielanych przez osoby fizyczne np. członka rodziny. W takich okolicznościach termin możliwości roszczenia sobie praw do pożyczonych środków wynosi 10 lat. Aby przepisy działały w takich sytuacjach konieczny jest dokument potwierdzający fakt zawarcia takiej pożyczki.

Co w przypadku braku spłaty zobowiązania?

Jak radzić sobie z nierzetelnym dłużnikiem [zestaw narzędzi prawnych]

Instytucje finansowe mają określone procedury co do ściągania należności z dłużników, które wykorzystują dość często. Na wstępie należy zaznaczyć że żadna instytucja finansowa nie ma mocy prawnej, aby egzekwować swój dług (taką zdolność posiada komornik). Przy braku spłaty pożyczki w terminie zostają wysyłane monity (upomnienia), w kolejnym etapie firma pożyczkowa ma prawo skorzystać z usług windykatora. Windykator będzie dochodził praw naszego wierzyciela, i starał się dojść do porozumienia w sprawie spłaty długu. W kolejnym etapie może dojść nawet do sytuacji wezwania komornika, który będzie miał prawo przejąć nasz majątek w ramach spłaty zobowiązania.

W przypadku osób fizycznych, które udzielały pożyczki zasada postępowania roszczeniowego w stosunku do dłużnika wygląda identycznie jak w firmach pożyczkowych.

Skutki posiadania niespłaconych zobowiązań finansowych

Przede wszystkim niszczymy swoją historię kredytową i szanse na ponowne zaciągnięcie zobowiązania w przyszłości. Wszystkie informacje które posiada instytucja finansowa udzielająca nam pożyczki zostaną przekazane do Biura Informacji Kredytowej. BIK zbiera wszystkie dane dotyczące opóźnień w spłatach kredytów i pożyczek a także prowadzi scoring, który wysyłany jest do banków. Scoring BIK w dużym stopniu decyduje o tym czy następnym razem otrzymamy potrzebną nam pożyczkę czy też nie. Punktacja ta udzielana jest w oparciu o naszą historię kredytową, terminową spłatę rat, oraz ilość spłaconych zobowiązań finansowych.

Aby w przyszłości otrzymać jeszcze zobowiązanie finansowe należy wtedy podreperować swój scoring terminową spłatą pożyczek na gorszych warunkach a przede wszystkim uregulowaniem starych zobowiązań. Scoring z biegiem czasu zostanie zwiększony a my będziemy cieszyli się bardzo dobrą historią kredytową i lepszymi warunkami kredytów i pożyczek. Aby monitorować to w jakim stanie jest nasza historia kredytowa możemy wykupić raport BIK dotyczący naszej konkretnej osoby.

Podsumowanie

Dbaj o swoje zobowiązania

Staraj się regularnie dokonywać spłaty wszystkich swoich zobowiązań, dzięki czemu w przyszłości będziesz mieć możliwość uzyskania lepszych ofert kredytów i pożyczek. Niższe oprocentowanie dłuższe terminy spłaty i wyższe kwoty to nagroda za bycie rzetelnym partnerem finansowym a otrzymanie jej wymaga od nas jedynie stosowania się do umów, które podpisywaliśmy. Dokonuj spłat w terminie przewidzianym umową nie wcześniej, ani tym bardziej później. Bierz dużo małych pożyczek, które szybko zostaną spłacone.

Monitoruj swoją historię kredytową o ile jest taka możliwość. Jeżeli nie robiłeś tego do tej pory wykup raport BIK co zapewni ci wgląd we własna przeszłość kredytową a zarazem pozwoli polepszyć tą sytuację.

Redukuj ilość swoich aktywnych zobowiązań

Staraj się mieć nie więcej niż 2-3 aktywne zobowiązania w trakcie spłaty. Dopiero po uregulowaniu jednego zobowiązania powinno myśleć się o następnym co pozytywnie wpłynie na scorig w BIK’u. BIK uwzględnia nie tylko to czy spłacamy zobowiązania regularnie, ale również czy otwieramy coraz więcej zobowiązań. Jeżeli nasza tendencja do zaciągania pożyczek jest rosnąca a dochody nie zachodzi ryzyko braku płynności i obniżenia się scoringu w BIK. Stawiajmy na krótkie terminy spłaty co da nam większe poczucie pewności co do naszych możliwości regulowania zobowiązań.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *